Miljöpartiet om personaloptioner som lön: "Vill underlätta det"

Miljöpartiet Breakit i Almedalen
Miljöpartiet om personaloptioner som lön: "Vill underlätta det"

Kicki Nilsson / TT

Sara Lindmark

Reporter

Arbetstillstånd och uppehållstillstånd ska beviljas den som erbjuds arbete – det anser Miljöpartiet. Läs partiets svar på fem raka techfrågor här nedan.

I tisdags besvarade Kristdemokraterna frågor från Breakit gällande startupbolag och den digitala industrin i Sverige.

Nu har turen kommit till Miljöpartiet, vars språkrör Gustav Fridolin håller sitt partiledartal i Almedalen ikväll.

Vilken roll anser ni att staten bör ha när det kommer till riskkapital?

“Miljöpartiet tycker att det är bra att regeringen skjutit till ökade anslag till Almi som möjliggör mer statligt riskkapital och resurser för rådgivning. Vi har tidigare föreslagit en grön investeringsbank som kanaliserar riskkapital till innovationer inom exempelvis miljöteknik, liknande den modell som införts i Storbritannien.”

Världen digitaliseras. Borde programmering ersätta exempelvis slöjd i skolan?

“Miljöpartiet har inte föreslagit att programmering ska ersätta något annat ämne i skolan. Miljöpartiet menar dock att lärare ska ha möjlighet till fortbildning och att det är viktigt med god tillgång till och användning av modern teknik i skolan för att överbrygga den digitala klyftan i Sverige. Miljöpartiet välkomnar de satsningar på skolan som regeringen genomfört och aviserat, det är viktigt att nu investera i att stärka skolan.”

Idag beskattas personaloptioner som lön istället för kapital. Är det bra?

“Miljöpartiet har tidigare föreslagit det och är positiva till att underlätta för personaloptioner i växande företag. Det blir intressant att ta del av de förslag som lämnas i den utredning som nu pågår, utredningen ska presenteras under 2016.”

Det råder bostadsbrist i Stockholm, vilket drabbar teknikbolag som vill rekrytera talanger. Hur vill ni åtgärda detta rent konkret?

“Regeringen har presenterat satsningar på ekonomiskt stöd för ökat bostadsbyggande. För Miljöpartiet är det särskilt glädjande att stödet är riktat på ett sätt som gynnar klimatsmarta bostäder. Vi är medvetna om att bostadsbristen är ett bekymmer för många arbetsgivare som vill anställa och det är problem vi tar på allvar.”

Många teknikbolag vittnar om problem med arbetstillstånd när de ska rekrytera programmerare från andra länder. Borde man särskilja prövningen av arbetstillstånd för spetsrekryteringar från den breda massan?

“Miljöpartiet har länge kämpat för ökad rörlighet över nationsgränser. Miljöpartiet arbetar brett för att arbetstillstånd och uppehållstillstånd ska beviljas den som erbjuds arbete med rimliga villkor i Sverige. Detta gäller såväl de som redan befinner sig här, exempelvis utlandsstudenter, som de som söker via ambassad.”

Läs fler artiklar
LÄS MER