Efter startup-manifestet – nu ger Alliansen svar på tal

Startup ManifestetAlliansen

Anders Wiklund / TT

Jon Mauno Pettersson

Jon Mauno Pettersson

Chefredaktör

Alliansen presenterade idag ett jobbpaket för små och växande företag. Bland annat vill man erbjuda incitamentsprogram för delägarskap i nystartade bolag och reformera det statliga riskkapitalet.

Bara fem dagar efter att 14 tunga namn från startup-världen lanserat ett manifest där de ställer krav på ett förbättrat företagsklimat för nystartade teknikbolag kommer nu svar på tal – från Allianspartierna.

I en debattartikel i Expressen skriver Anna Kindberg Batra, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor bland annat att partierna i sina höstbudgetar kommer att föreslå mer konkurrenskraftiga skatter för delägarskap i växande företag och nya typer av incitamentsprogram.

”Vår ingång är att regelverket bör förenklas och göras mer konkurrenskraftigt, samtidigt som grundläggande skatterättsliga principer beaktas, så att det blir lättare för växande företag att attrahera och behålla centrala medarbetare. Det handlar både om företagens kostnader för incitamentsprogrammen och reglerna för individen, till exempel i vilken utsträckning incitamentsprogrammen ska beskattas som inkomst av tjänst samt beskattningstillfället.”, skriver de i debattartikeln.

De fyra partiledarna föreslår också att företag enbart ska behöva lämna in uppgifter till myndigheter vid ett enskilt tillfälle i samband med att man startar ett nytt företag samt att kravet på aktiekapital sänks från dagens 50 000 kronor till 25 000 kronor.

”Dagens regelverk stänger ute för många potentiella företagare och bör anpassas till nya företags verkliga behov av eget kapital."

En annan punkt som Alliansen vill reformera är det statliga riskkapitalet. I debattartikeln skriver man att det bör effektiviseras så att det i högre grad kompletterar privat riskkapital.

”Detta görs genom så kallade fond-i-fond-lösningar, där statligt riskkapital från början samverkar med privata fonder för att nå mindre och växande företag. Särskilt viktigt är att stötta företag med stor tillväxtpotential i ett tidigt skede.”

”Vi ser positivt på principerna i den utredning som nyligen presenterade ett förslag om hur investeringar i företag i tidiga utvecklingsfaser skulle kunna underlättas. Samtidigt är det viktigt att effekterna på redan existerande fonder måste analyseras noggrant för att fortsatt garantera att det statliga riskkapitalet är tillgängligt i hela landet.

Läs mer