KD om arbetskraftsinvandring: Vi vill inte dela upp i olika kategorier

Breakit i Almedalen Kristdemokraterna
KD om arbetskraftsinvandring: Vi vill inte dela upp i olika kategorier

Pontus Lundahl / TT

Jon Mauno Pettersson

Redaktionschef

Ingen gräddfil för techbolag som vill värva spetskompetens – om Kristdemokraterna får bestämma.

I söndags besvarade Centerpartiet frågor från Breakit gällande startupbolag och den digitala industrin i Sverige. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas, vars partiledare Ebba Busch Thor håller sitt partiledartal i Almedalen ikväll.

Vilken roll anser ni att staten bör ha när det kommer till riskkapital? 

"Det finns en marknadskompletterande roll för staten att fylla, men på ett annat sätt än i dag. Det finns en mängd statliga insatser på området, som delvis tränger undan det privata kapitalet eller verkar som direkta konkurrenter. Vi vill strama upp det statliga riskkapitalet, inklusive det som placeras genom AP-fonderna, så att det alltid investeras parallellt med privat kapital och i syfte att generera mer privat kapital. Det statliga riskkapitalet bör också kanaliseras till investeringar i välmeriterade privata fonder riktade mot investeringar i tidiga skeden."

Världen digitaliseras. Borde programmering ersätta exempelvis slöjd i skolan?

"Vi tror att det skulle vara positivt att på olika sätt utöka möjligheterna för elever i grundskolan att läsa programmering. Kunskaper i programmering kommer framöver att bli allt viktigare, på såväl arbetsmarknaden som för vår ekonomi och i samhället i stort. Vi vill inte ersätta slöjd med programmering, men däremot kan vi överväga att införa programmering på samma villkor som slöjden. Alltså att alla kommer att ha viss programmering i mellanstadiet och på högstadiet så kan man välja det framför slöjdämnena."

Idag beskattas personaloptioner som lön istället för kapital. Är det bra?

"För att vi ska fortsätta stärka det svenska företagsklimatet krävs förändringar, förenklingar och förtydliganden av regelverket kring personaloptioner. Det tydliga syftet måste vara att förenkla användningen av optioner som instrument för att attrahera och behålla kompetens, särskilt i innovativa och växande företag."

Det råder bostadsbrist i Stockholm, vilket drabbar teknikbolag som vill rekrytera talanger. Hur vill ni åtgärda detta rent konkret?

"Vi vill bland annat stärka hyresrättens ställning genom en översyn av skattesituationen och underlätta möjligheterna till till/från-val inom hyresrätten. Vi vill också se över hyressättningssystemet och vidta åtgärder för att med ett fortsatt starkt konsumentskydd främja nyproduktion av hyresrätter. Regerlverken för byggande av bostäder måste fortsätta att förenklas så att tiden från idé till färdiga bostäder kan kortas."

Många teknikbolag vittnar om problem med arbetstillstånd när de ska rekrytera programmerare från andra länder. Borde man särskilja prövningen av arbetstillstånd för spetsrekryteringar från den breda massan?

"Nej, vi vill inte dela upp arbetskraftsinvandringen i olika kategorier utan vill välkomna alla som söker sig till Sverige för att arbeta på ett jämbördigt sätt."

Läs fler artiklar
LÄS MER