E-handel får sällköpshandeln att lyfta – här är vinnarbranscherna

E-handel får sällköpshandeln att lyfta – här är vinnarbranscherna

Foto: TT

Direkt / Breakit

Sällanköpshandeln i Sverige omsatte närmare 240 miljarder kronor under de sju första månaderna i år. Det var cirka 5 miljarder kronor mer än under samma period i fjol, och det är nu e-handeln som står för hela tillväxten.

Det konstaterar HUI Research i en ny konjunkturprognos på tisdagen.

"Det innebär att när e-handelns försäljningstillväxt i kronor och ören räknats av så har sällanköpsvaruhandeln nolltillväxt", konstaterar HUI.

Institutet konstaterar att detta illustrerar den resa som e-handeln gjort de senaste åren - från en stark procenttillväxt till allt starkare tillväxttal i kronor och ören - vilket i allt högre utsträckning kommit att prägla utvecklingen i den övriga handeln.

"Den svenska e-handelsförsäljningen beräknas landa på 68 miljarder kronor under 2017, vilket är en ökning med cirka 10 miljarder kronor jämfört med föregående år", skriver HUI.

De fastslår samtidigt att e-handelns tillväxt alltjämt är god räknat i procent. Under andra kvartalet växte e-handeln med 15 procent jämfört med föregående år, vilket var en procentenhet högre än under första kvartalet.

Bland delbranscherna i e-handeln var det barnartiklar och leksaker som var kvartalets vinnare, med en ökning på 24 procent, tätt följd av bygghandeln, som ökade 20 procent. Men även mer mogna e-handelsbranscher, som elektronik- och klädhandeln, växte starkt med 17 respektive 17 procent.

Utfall för e-handeln andra kvartalet 2017

Källa: E-barometern, HUI

I en tema-artikel i rapporten konstaterar HUI att handeln är inne i en digital transformation och att de strukturella förändringar som nu märks är "betydande och oberoende av konjunkturella svängningar".

"En konjunkturnedgång kan emellertid skynda på förändringen. Sverige har aldrig upplevt digitalisering och lågkonjunktur samtidigt. Affärsmodeller som börjar bli förlegade kanske snabbare slås ut", skriver HUI.

De konstaterar vidare att det faktum att tillväxten i e-handeln nu utklassar tillväxten i butikshandeln räknat både i procent och i kronor kommer att leda till butiksnedläggningar. Till detta ska läggas en snabb tillväxt i utlandshandeln, hos aktörer som Alibaba, Amazon och Zalando.

"Dessa aktörer kommer alltid att vara billigare och så länge priset är centralt tar de andelar. Dessa stora handelsplattformar blir sannolikt naturliga handelsplatser för många svenska retailbolag", skriver HUI.

Läs fler artiklar
LÄS MER