Rekordförsäljning för Starbreeze

Rekordförsäljning för Starbreeze

Finwire / Breakit

Spelbolaget Starbreeze redovisar ökad omsättning under andra kvartalet 2017 jämfört med samma period året innan. Samtidigt vänder bolaget till förlust.

Omsättningen uppgick till 122,7 miljoner kronor (102,6), en ökning med 20 procent mot föregående år. Det beskrivs vara den högsta nettoomsättningen för ett enskilt kvartal i Starbreeze historia.

Starbreeze redovisar samtidigt ett rörelseresultat (EBITDA) på minus 2,7 miljoner kronor. En siffra som kan jämföras med 27,5 miljoner kronor motsvarande period förra året.

Resultatet efter skatt landade på 9,9 miljoner kronor (21,3).

Resultat per aktie hamnade på 0,04 kronor (0,09), vilket innebär en minskning med 56 procent mot föregående år.

"Ebitda för kvartalet var något negativ på -2,7 miljoner kronor. Till dess att vi släpper våra stora titlar som exempelvis OVERKILL's The Walking Dead och Crossfire, som löper enligt plan, kan vi för vissa kvartal komma att redovisa såväl ett negativt ebitda som ett negativt kassaflöde", uppger vd Bo Andersson Klint i delårsrapporten.

Han skriver vidare att kostnaderna, exklusive royalty till partners, ökade med 50 procent under kvartalet. Det beror främst på ökad aktivitetsnivå inom kärnverksamheten.

"Ökningstakten av kostnaderna har avtagit väsentligt jämfört med förra kvartalet eftersom utvecklingsteamen börjar bli fullt bemannade".

Spelbolaget Starbreeze meddelar att Enterspace, som ingår i koncernen, har tecknat ett femårigt samarbetsavtal med ett företag i Förenade Arabemiraten om ett nytt VR-center i ett av Dubais största köpcenter.

Enligt pressmeddelandet kommer Enterspace bli huvudleverantör gällande drift, installation och innehåll via Starbreeze Studios. Rent konkret innebär det att Starbreeze erhåller 20-25 procent av de framtida nettointäkterna.

Läs fler artiklar
LÄS MER