Catena Media tjänar allt mer på kasino-länkar

Finwire / Breakit

Omsättningen i Catena Media, börsbolaget som slussar kunder till nätkasinon via webben, ökar rejält i bolagets senaste kvartalsrapport.

Catena Media redovisar ökad omsättning under andra kvartalet 2017 jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre rörelseresultat.

Omsättningen uppgick till 15,1 miljoner euro (9,58), en ökning med 58 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 5,38 miljoner euro (5,07), med en rörelsemarginal på 36 procent.

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll till 7,06 miljoner euro (5,01), med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 47 procent.

Resultatet före skatt var 5,89 miljoner euro (4,87).

Resultatet efter skatt blev 5,31 miljoner euro (4,59), en ökning med 16 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,10 euro (0,089), vilket innebär en ökning med 12 procent mot föregående år.

New depositing customers, NDC, uppgick till 91 222 (47 530).

"Vi genererade 91 222 NDC´s till våra kunder under andra kvartalet vilket är en ökning med 92 procent jämfört med förra årets andra kvartal, och en ökning med 13 procent jämfört med första kvartalet i år. Den starka tillväxten av denna nyckelindikator visar att den underliggande affärsutvecklingen fortsätter att vara stark", säger vd Robert Andersson i en kommentar.

"Sökintäkter var rekordhöga på 11,53 miljoner, en ökning med 58 procent jämfört med förra året och en ökning med 5 procent jämfört med föregående kvartal trots en negativ påverkan på 0,3 miljoner euro efter att vi lämnade den nederländska marknaden."

Han säger vidare: "Vår planerade notering på NASDAQ Stockholm (Mid Cap) fortskrider och målet är att slutföra detta listbyte under andra halvåret 2017".
 

Läs fler artiklar
LÄS MER