Hans e-handel växer starkt – "Imponerande omsättning"

Hans e-handel växer starkt – "Imponerande omsättning"

Philip Nickolsten, vd och medgrundare Sleepo.

Finwire / Breakit

Kursen rusar i Sleepo efter positiv rapport.

E-handelsbolaget Sleepo redovisar ökad omsättning under fjärde kvartalet 2016/2017 jämfört med samma period året innan. Bolaget vänder också till vinst på sista raden men rörelseresultatet var negativt.

Omsättningen uppgick till 15,2 miljoner kronor (9,9), en ökning med 54 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner kronor (-1,6).

Resultatet före skatt var -1,2 miljoner kronor (-1,6). Resultatet efter skatt blev 0,3 miljoner kronor (-1,6), vilket gav ett resultat per aktie om 0,05 kronor (-0,25).

Rapporten togs emot positivt på Aktietorget där bolaget är noterat. Vid 11-tiden var aktien upp drygt 7 procent. Det hade då omsatts aktier för drygt en kvarts miljon kronor. Marknadsvärdet på hela Sleepo är runt 17,5 miljoner kronor.
"Sleepos fjärde kvartal infaller under vårmånaderna vilket är, sett till kundefterfrågan, bolagets säsongsmässigt svagaste månader. Givet den underliggande efterfrågan på möbler och inredning under kvartalet uppvisar Sleepo en imponerande omsättning vilket bådar väl för kommande starkare perioder", skriver vd Philip Nickolsten i rapporten. Orderantalet ökade med 83 procent under kvartalet.

Sleepo skriver i rapporten att det första kvartalet fortsatt som det fjärde. Tillväxtorienterade satsningar tillåts att belasta resultatet kortsiktigt för att bygga större volym i affären som möjliggör högre vinstmarginal på sikt. Samtidigt kommer fokus vara att på årsbasis förbättra såväl kassaflöde som lönsamhet. skriver bolaget under rubriken "Framtidsutsikter". Fokus för året kommer att vara tillväxt och målet är att attrahera nya kunder samtidigt som befintliga kunder aktiveras.

Läs fler artiklar
LÄS MER