Arcam ökar omsättning och förbättrar rörelseresultat för andra kvartalet

Arcam

Finwire / Breakit

3D-printingbolaget Arcam redovisar ökad omsättning under andra kvartalet 2017 jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar förbättrat rörelseresultat medan nettoresultat sjönk.

Omsättningen uppgick till 214,8 miljoner kronor (147,7), en ökning med 45 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev -1,6 miljoner kronor (-4,8).

Resultatet efter skatt blev -17,3 miljoner kronor (1,5), en minskning med procent mot föregående år.

Skillnaden mellan rörelseresultat och nettoresultat beror på omvärdering av koncernlån i utländsk valuta, uppger bolaget.

Resultat per aktie hamnade på -0,84 kronor (0,07).

Orderingången uppgick till 15 system (9).


Arcam, Mkr Q2-2017 Q2-2016 Förändring
Nettoomsättning 214,8 147,7 45,4%
Rörelseresultat -1,6 -4,8
Nettoresultat -17,3 1,5
Resultat per aktie, kr -0,84 0,07

http://media.finwire.com/media/FWM0015BCA-table-1

Läs fler artiklar
LÄS MER