Postnord minskar omsättning och redovisar förlust för andra kvartalet

Finwire / Breakit

Postnord redovisar minskad omsättning och förlust för det andra kvartalet.

Omsättningen uppgick till 9 083 miljoner kronor (9 590), en minskning med 5 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev -291 miljoner kronor (-270). Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll till -4 miljoner kronor (-1).

Resultatet efter skatt blev -336 miljoner kronor (-282).

"PostNords strategigenomförande och omställningsarbete löper planenligt. Arbetet med att hålla och fortsatt förbättra en stärkt kvalitet och kundupplevelse har hög prioritet för att successivt återupprätta ett högt förtroende för PostNord. Samtidigt som digitaliseringen resulterar i minskade brevvolymer ser vi en stark tillväxt på e-handelsdriven logistik samt digitala tjänster. Det tilltagande volymfallet för brev tydliggör behovet av att snarast få
en ny svensk postreglering på plats", skriver vd Håkan Ericsson i rapporten.


Postnord, Mkr Q2-2017 Q2-2016 Förändring
Nettoomsättning 9 083 9 590 -5,3%
Rörelseresultat -291 -270
Nettoresultat -336 -282
Rörelseresultat, ex eo -4 -1

http://media.finwire.com/media/FWM0015B26-table-1

Läs fler artiklar
LÄS MER