Ny undersökning: Här är orterna där svenska företag vill växa mest

Almi FöretagspartnerEntreprenör

Foto: Istockphoto.

Towe Boström

Towe Boström

Reporter

Behöver du inspiration? Då kan du flytta till Kronobergs län där företagen har den största tillväxtviljan i landet, enligt en färsk undersökning från Almi Företagspartner.

Att många svenska företag vill växa är inget nytt – men ambitionerna skiljer sig åt ute i landet.

Företagen i Kronobergs län går exempelvis i bräschen och visar upp den största tillväxtviljan. Det visar en undersökning som CMA Research genomfört på uppdrag av Almi Företagspartner.

Därefter innehas topplaceringarna av Jönköping, Östergötland och Stockholm.

Undersökningen, som baserar sig på intervjuer med närmare 2 000 vd:ar i Sverige, visar vidare att över 8 av 10 små- och medelstora företag i Sverige vill växa. Närmare hälften av dem har en hög eller mycket hög ambition att växa, samtidigt som en femtedel av bolagen efterfrågar stöd i affärsutvecklingen. 

Storleken på företaget påverkar dock viljan till tillväxt. De som har två eller flera anställda tenderar att ha högre ambitioner än de som driver sina företag på egen hand.

Här är fler hårda punkter från undersökningen:

# 60 procent av de företag som svarat att de vill växa har som mål att öka antalet anställda inom en treårsperiod.

# 42 procent av de svarande företagen planerar att lansera en ny eller förbättrad produkt inom tre år. Nästan lika många svarar att de redan gjort det inom ramen för de senaste tre åren.

# Svårigheterna att hitta rätt kompetens fortsätter dock att ställa till det för de företag som vill växa, uppger företagsledarna. 

# När det kommer till att söka kapital svarar mer än var tredje, 76 procent, att de inte behöver mer finansiering.

Lars Mårdbrant som är kommunikationsdirektör på Almi konstaterar att många företag kommer att kunna växa helt med egna resurser och kompetens.

Men det finns även många som efterfrågar finansiering och affärsutveckling, och ett av fem företag tror att de behöver stöd för att växa. 

Över 40 procent av dem som anser sig behöva finansiering upplever det som svårt. 

”Många av företagen kan också behöva en ”knuff” i rätt riktning för att göra verklighet av den potential som finns i företaget. Här har Almi en jätteviktig roll att fylla”, säger Lars Mårdbrant.

Läs mer