Uppgifter: Nu ska Facebook skapa sina egna Hollywood-serier

Breakit - Uppgifter: Nu ska Facebook skapa sina egna Hollywood-serier

TV-serien The Bachelor är en förebild när Facebook ska börja producera själva. Foto: press

Finwire / Breakit

Techjätten diskuterar med studios i Hollywood.

Facebook samtalar med studios i Hollywood rörande att producera original-serier i slutet av sommaren med fokus på personer i åldern 13-34, rapporterar Wall Street Journal som hänvisar till källor.

Källorna hävdar att Facebook har för avsikt att lansera tv-program i slutet av sommaren, med målgruppen 13-34 i ålder. Vidare hävdar de att tv-programmen kommer vara i linje med de kända tv-serierna Pretty Little Liars, Scandal och The Bachelor. Facebook har sagt till personer att de vill undvika tv-program innehållandes politiskt drama, nyheter, nakenhet och grovt språk.

Facebook har indikerat en villighet att betala så mycket som tre miljoner dollar per avsnitt, vilket är vad man vanligen betalar för tv-program i premiumkategorin.

Utöver större tv-program erbjuder Facebook en andel av reklamintäkter motsvarande 5 000 till 20 000 dollar per avsnitt. Facebook arbetar tillsammans med bland annat BuzzFeed, ATTN och Refinery 29 för att utveckla kortare videomaterial.

Facebooks satsning på tv-program härrör från bolagets vilja att förbättras på området video samt en vilja att erhålla en del av de tiotals miljarder dollar i reklamintäkter som tv-programmen genererar. Ett potentiellt problem för Facebook är Hollywoods tendens att vilja äga rättigheter till mycket av sitt videomaterial.

Nöjesindustrin väntar med spänning på Facebooks lansering av tv-program för att se huruvida företaget kan översätta all användardata till mer populära tv-program.

Läs fler artiklar
LÄS MER