Grattis Sverige och drönarbranschen – snart får vi äntligen flyga igen

Drönare

Emanuel Karlsten

Emanuel Karlsten

Krönikör

Nu är det klart. Drönare med kamera tillåts återigen i Sverige. Det är en seger för en hel drönarbransch, men också för svensk regering som visade prov på ovanligt resolut och snabb handlingskraft.

För det är så justitiedepartementet beskriver det: “ovanligt snabbt”. I oktober 2016 förklarade Högsta förvaltningsdomstolen att drönare med kameror skulle klassas som uppsatta “övervakningskameror” och vara tillståndspliktiga på samma sätt som kameror som till exempel sitter på väggar. Det var en sträng tolkning av lagen som kändes löjlig.

Strax innan jul lovade justitieminister Morgan Johansson att man skulle försöka få igenom en lagändring till 1 augusti 2017. Det gick snabbt. Justitiedepartementet tog fram en promemoria, skrev en lagrådsremiss, det lagrådsgranskades och i början på maj skickade regeringen en proposition till riksdagen.

Igår klubbade riksdagen igenom beslutet, med 278 röster mot 42

Rent formellt innebär det att det nu finns ett tillägg i kameraövervakningslagen som undantar tillståndsplikt för “obemannade luftfartyg”.

En förkrossande seger för drönarbranschen, men knappast utan protest. Datainspektionen var kanske mest kritiska. Dels eftersom det pågår en stor utredning av kameraövervakningslagen (som presenterades i fredags) - så varför kan man inte invänta den? Dessutom kommer EU:s stora dataskyddsförordning träda i kraft i maj 2018 som också kommer kasta omkull mycket i den här delen av svensk lagstiftning. Så varför så bråttom?

Men regeringen - och nu alltså också riksdagen - menade att det inte går att vänta. Oavsett om det kräver flera ändringar är behovet så akut för en framväxande bransch med tusentals företagare, arbetstillfällen och andra “viktiga samhällsintressen”, att beslutet behövde komma nu. Det är en kraftuppvisning av både regering och riksdag.

Så vad händer nu?

Det är fortfarande olagligt att, utan tillstånd, flyga en drönare med kamera innan 1 augusti 2017. Det spelar ingen roll att lagen är antagen, innan augusti är flygandet fortfarande ett brott.

Drönarbranschen är väl reglerad, med EU:s dataskyddsförordning är omfattande och kommer alltså redan i maj 2018 innebära en rad nya förändringar för drönarbranschen. Kanske i strängare regler i vad och när det är tillåtet att flyga och filma. Men det viktiga är att det åtminstone inte kommer krävas något tillstånd, utan mest handla om striktare reglering.

Men fram till dess: Grattis Sverige, drönarbranschen och vi hundratusentals drönarägare i Sverige. I slutet av sommaren får vi flyga igen.

Läs mer