Punkt för punkt – därför krävs Bank ID på 6 miljarder kronor

Accumulate Bank-id
Punkt för punkt – därför krävs Bank ID på 6 miljarder kronor

Stefan Hultbergs Accumulate kräver 6 miljarder i skadestånd. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT.

Erik Wisterberg

Reporter

Breakit har tagit del av stämningsansökan mot Bank ID. Här är Accumulates miljardkrav i 8 punkter.

Tidigare under tisdagen kom nyhetsbomben. Det svenska bolaget Accumulate stämmer Finansiell ID-teknik – bolaget bakom den populära tjänsten mobilt Bank ID

Skadeståndsanspråket uppgår till hisnande 6 miljarder kronor. I korthet går tvisten ut på att Accumulate hävdar att mobilt Bank ID är byggt på stulen teknik.

Breakit har tagit del av den 107 sidor långa stämningsansökan, som i dag ska ha lämnats till Stockholms tingsrätt. Beloppet 6 miljarder kronor får säkerligen en och annan att höja på ögonbrynet. 

”Vi har räknat på detta och det handlar om en väldigt populär tjänst som används av 6 miljoner användare och hanterar över 2,2 miljarder transaktioner i år”, säger Stefan Hultberg, vd och grundare av Accumulate.

Bolaget bakom Bank ID hävdar tvärtemot att tekniken är deras.

Det blir nu upp till svensk domstol att pröva tvisten som sådan, och det massiva skadeståndskravet.

Såhär har Accumulate räknat. Alla uppgifter kommer från bolagets stämningsansökan.

1. Utnyttjande av källkod, designmaterial och supportmaterial: 3,4 miljoner kronor. 

Detta gäller ersättning för utnyttjade av tekniken för ”säkra mobila identifieringar och signeringar” under fem års tid.

2. Hemligt utnyttjande av tekniken: 401 miljoner kronor

Även denna punkt avser ersättning för fem år och gäller utnyttjande av ”Accumulates information om ett system och lösningar för säkra mobila transaktioner vilket hölls hemligt av Accumulate och vars röjande var ägnat att medföra skada för Accumulate i konkurrenshänseende”.

3. Förlorade intäkter kopplat till Swish: 61 miljoner kronor 

Accumulate hävdar att bolaget har drabbats av ”utebliven vinst” på ”ett avtal avseende betalningstjänsten Swish”. Detta på grund av Finansiell ID-tekniks påstådda utnyttjande av företagshemligheter och intrång i patent.

4. Förlorade licensintäkter: 147 miljoner kronor

Accumulate uppger att man drabbats av ”ytterligare skada i form av utebliven vinst” från försäljning av sitt system för säkra mobila identifieringar till följd av Finansiell ID-tekniks agerande. 

5. ”Icke-ekonomisk skada”: 500 miljoner kronor 

Denna punkt är svår att sammanfatta. Såhär står det i stämningsansökan:

”Accumulate yrkar att Domstolen förpliktigar BID* att till Accumulate utge 500 000 000 kronor i ersättning för icke-ekonomisk skada till följd av BIDs* utnyttjande och röjande av Företagshemligheterna, intrång i Verken, samt, såvitt gäller tiden från och med den 9 juni 2015, intrång i Patentet”.

*BID=Bank ID.

6. Framtida intäkter: Totalt 5,8 miljarder

För den ytterligare skada som Accumulate menar kommer att drabba bolaget kräver man ytterligare ersättning. 

”Skadan har preliminärt översiktligen uppskattats komma att uppgå till 5,8 miljarder kronor”, skriver Accumulate i sin stämningsansökan. 

Detta belopp ska sannolikt ses över Bank ID:s hela förväntade produktlivscykel.

7: Ränta: Börjar räknas från och med nu

I de flesta processer av detta slag kräver man ränta på skadeståndet, så även i detta fall Räntan börjar räknas från den dag motparten delges, men måste fastslås av domstol.

8. Vite: 3 miljoner kronor i veckan 

Om Finansiell ID-teknik fortsätter att "använda, överlåta, upplåta eller sälja licenser eller tjänster till den elektroniska identifieringstjänsten Mobilt Bank ID" kräver Accumulate att domstolen utfärdar ett vite på 3 miljoner kronor i veckan.

Läs fler artiklar
LÄS MER