Storytel dubblar intäkterna – men uppvisar förlust

Breakit - Storytel dubblar intäkterna – men uppvisar förlust

Finwire / Breakit

Ljudbokstjänsten Storytel mer än fördubblar intäkterna samtidigt som resultatet vänds till en förlust i första kvartalet 2017.

Nettoomsättningen steg under kvartalet till 231 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 99 miljoner kronor motsvarande kvartal förra året. 

Rörelseresultatet före avskrivningar landade på -2,0 miljoner kronor (7,2) och efter avskrivningar -13,0 miljoner kronor (6,7). Resultatet efter finansnetto blev -12,2 miljoner kronor (6,1) och nettoresultatet uppgick till -11,7 miljoner kronor (4,7).

Antalet betalande abonnenter inom streaming ökade till 381.200 i första kvartalet, att jämföra med 291.600 motsvarande kvartal i fjol. Prognosen för det andra kvartalet 2017 är 414.000 betalande abonnenter.

Storytel räknar med att streamingintäkterna stiger till 164 miljoner kronor i andra kvartalet 2017, jämfört med 111 miljoner kronor i andra kvartalet i fjol.

"Under årets första kvartal såg vi en ökning av såväl abonnentstock som streamingintäkter där Sverige i absoluta tal växte ungefär lika mycket som övriga marknader tillsammans. Mest imponerade Holland, vars abonnentstock har vuxit med över 300 procent under de gångna fyra kvartalen. I Danmark har vi planenligt avslutat Mofibos inledande promotion-samarbeten med mobiloperatörer och ser nu en stark tillväxt i vår abonnentstock. Även Storytel-tjänsten växer i Danmark enligt plan", kommenterar vd Jonas Tellander.

I Sverige ligger täckningsbidraget stadigt kring 30 procent vilket bolaget bedömer är en hållbar nivå på en mogen marknad såsom Sverige. I Norge och Danmark ligger marknadsföringskostnaderna på en nivå om cirka 20-25 procent av omsättningen. Om några år kommer de sjunka till Sveriges nivåer på cirka 10 procent.

"Den 24 mars kommunicerade vi vår etablering på fyra nya marknader, Ryssland, Indien, Spanien och Förenade Arabemiraten, där vi har lokala team på plats. I maj släppte vi Storytel-tjänsten på den ryska marknaden och har som ambition att släppa tjänsten i något eller några ytterligare länder under andra halvåret", kommenterar Jonas Tellander.

Storytel förväntar sig högre tillväxt i andra kvartalet 2017, vilket återspeglas i bolagets
prognos. Från andra kvartalet 2017 och framåt förväntar sig Storytel att de internationella marknaderna står för merparten av tillväxten för att mot slutet av året stå för knappt hälften av abonnentstock och streamingintäkter.

Läs fler artiklar
LÄS MER