Storägare stödjer Eniros plan

Finwire / Breakit

Tre av Eniros storägare - Sebastian Jahreskog, Per Helander och Ilija Batljan - har uttryckt att de kommer att rösta för styrelsens samtliga förslag vid årsstämman den 7 juni 2017.

Därmed stödjer de styrelsens föreslagna rekapitaliseringsplan.

Det framgår av ett pressmeddelande från måndagskvällen.

Tillsammans representerar de tre ägarna 13 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

Under tisdagsmorgonen presenterade sökbolaget Eniro även sina senaste kvartalssiffror. 

Omsättningen uppgick till 430 miljoner kronor (504), en minskning med 15 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet blev -45 miljoner kronor (81). Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, ebitda, minskade med 60 procent till 55 miljoner kronor (136). Ebitda-marginalen sjönk till 12,8 procent (27). 

Resultatet före skatt var -81 miljoner kronor (-3). Resultatet efter skatt blev -62 miljoner kronor (-2). Resultat per aktie hamnade på -0,14 kronor (-0,03). 

"Under 2017 och en bit in i 2018 kommer en omställning av vår verksamhet att ske. Mot bakgrund av vår historia så har Eniro kundrelationer som i huvudsak är årsbundna. Det betyder att det tar cirka ett år att genomföra en förändring på varje marknad när man väl startar att arbeta sig igenom kundbasen. Vi förväntar oss att detta kommer att bli framgångsrikt men att vi kommer att stöta på en del utmaningar som kortsiktigt kan vara utmanande", skriver vd Örjan Frid i rapporten. 

Läs fler artiklar
LÄS MER