Efter rapporten – nu rasar Fingerprint på börsen

Fingerprint
Efter rapporten – nu rasar Fingerprint på börsen

Finwire / Breakit

Fingerprint Cards redovisar minskad omsättning under första kvartalet 2017 jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även minskat rörelseresultat.
Nu rasar aktien på börsen.

UppdateringFingerprint Cards rasar 10 procent och handlas under 30 kronor efter morgonens rapport.

På torsdagsmorgonen släppte Fingerprint sin kvartalsrapport.

Omsättningen uppgick till 685,9 miljoner kronor (1 491,2), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 675. Rörelseresultatet blev 70,8 miljoner kronor (589,1), med en rörelsemarginal på 10 procent.

Bruttomarginalen uppgick till 41 procent (49).

Resultatet före skatt var 69,7 miljoner kronor (589,2), analytikerkonsensus 110. Resultatet efter skatt blev 53,9 miljoner kronor (459,5), analytikerkonsensus 91.

Resultat per aktie hamnade på 0,17 kronor, det är 39 procent sämre än Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 0,28.

På grund av situationen med överlager i värdekedjan har förutsägbarheten i Fingerprints affär minskat och kriterierna för att kunna ge en finansiell prognos är därmed inte uppfyllda, konstaterar bolaget under avsnittet Framtidsutsikter. Efterfrågan på bolagets sensorer beskrivs dock vara fortsatt god, men intäkterna påverkas av den ökade konkurrensen och i det korta perspektivet även av de lager som finns i leveranskedjan samt av bolagets OEM-kunders framgång på smartphonemarknaden.

"Fingerprints bedömer, som tidigare kommunicerats, att dessa faktorer sammantaget kommer att påverka intäkterna negativt för det andra kvartalet 2017".

Läs fler artiklar
LÄS MER