Vinnarperspektivet är förmågan till många perspektiv

Berghs School of Communication
Vinnarperspektivet är förmågan till många perspektiv

Jag har precis avslutat en kurs på Berghs i Innovation Management med gurun Robert Bau. Insikt? Framgång handlar om förmåga och vilja att kunna hålla flera perspektiv aktiva genom hela innovationsprocessen. Lyckas du med det har du lämnat konkurrenterna bakom dig redan i loppets första halva!

Jag kikar på min kalender och mina uppdrag nästa månad. Trendföreläsningar, Future of Marketing för kreatörer och strateger runt om i världen, uppstart av Consumer Foresight and Future Trends Programme i London.

Det finns en tydlig vilja bland kommunikatörer i Sverige och internationellt, att både bredda och fördjupa sina perspektiv. Vilket ger gott hopp. För det blir ofta paradoxalt att vi å ena sidan pratar om en mångfasetterad värld i ständig rörelse, men sedan låser både problem och lösning i våra start-ups och kampanjer omedelbart för att snabbt komma vidare.

Utmaningen ligger i att inte bara använda olika perspektiv initialt i en process, oavsett om det handlar om affärs- eller kommunikationsutveckling. Att ta kundens eller leverantörens perspektiv en gång räcker inte. Förmågan att hela tiden kunna justera sitt scope, och se på det ur multipla vinklar och med olika raster är ständigt pågående, om än mer eller mindre intensivt i intervaller.

Och här kommer designerns mindset verkligen till sin rätt. Kanske tillhör du skaran som numera har Design Thinking som religion - kanske är det lika okänt för dig som Simlångsdalen*. Det är dock ingen slump att Design Thinking sedan många år har en tydlig plats i Berghs verktygslåda. För genom en gemensam uppsättning förhållningsregler ges inte bara förutsättningar för att vidmakthålla ett öppet sinne och flera perspektiv, det skapar också nödvändiga ”zoner” i dina processer där du tränar på att skifta perspektiv utan att tappa fokus på det faktiska målet.

Så njut av våren, men ta några timmar för att hitta ditt sätt att få fram nycklar till ditt designtänkande. Ta en kurs, läs en bok, se en video eller kom förbi Berghs och ta en kaffe med mig. Din innovationsprocess kommer att bli starkare och du med den!

Joakim Thulin, Head of Strategic Insight, Berghs School of Communication

*I Simlångsdalen finns en skog av telefonstoplar. Sveriges mest okända turistattraktion.

Läs fler artiklar
LÄS MER