Telias resultat marginellt högre än väntat

Telias resultat marginellt högre än väntat

Foto: Jessica Gow/TT.

Finwire / Breakit

Telekomjätten omsatte 19,2 miljarder kronor under första kvartalet.

Teleoperatören Telias EBITDA-resultat – det vill säga resultatet före nedskrivningar – var något högre än analytikerna förväntat sig. Omsättningen var 1,6 procent högre.

Bolagets nettoomsättning för kvarvarande verksamheter steg till 19,2 miljarder kronor (20,4) under det första kvartalet 2017. Det kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus vid 19,0 miljoner.

Den organiska försäljningstillväxten var 3 procent. I föregående period var nivån 0,2 procent.

EBITDA-resultatet, före engångsposter, för kvarvarande verksamhet uppgick till 6,1 miljarder kronor – jämfört med 6,2 miljarder kronor samma period föregående år. Bloombergs konensus låg på 6,1 miljarder kronor.

Resultatet per aktie blev 1,61 kronor – jämfört med 0,87 kronor samma period föregående år.

Telia räknar fortsatt med att organisk EBITDA för kvarvarande verksamhet före engångsposter i år ska uppgå till omkring 2016 års nivå – 25,8 miljarder kronor. Bolaget siktar på att operationellt fritt kassaflöde (fritt kassaflöde exklusive licenser och utdelningar från intressebolag) från kvarvarande verksamheter att överstiga 7 miljarder kronor – från 5,5 miljarder 2016.

Telia ökade sina intäkter organiskt i lokala valutor med 3 procent i det första kvartalet. Tjänsteintäkterna ökade i lokala valutor ökade med 1,4 procent.

Utvecklingen var som väntat, men pressen på gamla tjänster ökade under kvartalet.

"Utvecklingen generellt sett under det första kvartalet var enligt förväntningarna, med en god förbättring i tjänsteintäkter, vilket var tydligt i den accelererande tillväxten om 1,4 procent. Detta drevs främst av tillväxt i mobilintäkter på samtliga marknader. Pressen på intäkter från gamla tjänster var något hårdare, jämfört med tidigare kvartal", skriver vd Johan Dennelind.

I Sverige är det största trycket på gamla tjänster. Det var dock en mindre negativ effekt på företagssegmentet, skriver Telia-chefen. Det är dock för tidigt att säga att det har vänt.

"I Finland var priserna på mobiltjänster mer stabila detta kvartal. Vår norska verksamhet fortsätter att redovisa imponerande utveckling trots hård konkurrens. I Danmark är det fortsatt tufft, speciellt för gamla fasta tjänster. I Baltikum är det alltjämt uppmuntrande med tillväxt i tjänsteintäkter i samtliga tre länder", skriver han.

Telia sänker nu också antagandet kring förlikningsbelopp i Uzbekistan till 1 miljard dollar, från tidigare 1,45 miljarder.

Läs fler artiklar
LÄS MER