Så går det för Kinneviks techinkubator Rocket Internet

Finwire / Breakit
Finwire / Breakit

Tyska inkubatorn Rocket Internets portföljbolag visar en fortsatt intäktstillväxt under 2016 och framsteg på vägen mot lönsamhet.

Finwire / Breakit
Finwire / Breakit

Det uppger bolaget på tisdagen.

De sammantagna intäkterna ökade med 29 procent till 2,2 miljarder euro (1,7). Den aggregerade justerade ebitda-marginalen förbättrades samtidigt med 16,4 procentenheter till -14,9 procent (-31,3). I absoluta tal innebär det att ebitda-förlusten minskade med 234 miljoner euro.

Matleveransaktören HelloFresh växte med 95,8 procent under 2016 och redovisade en omsättning på 597 miljoner euro och förbättrade den justerade ebitda-marginalen med 14,5 procentenheter till -13,8 procent. Delivery Hero ökade intäkterna till 297 miljoner euro (166).

För Global Fashion Group uppnåddes intäkter på över 1 miljard euro. Den justerade ebitda-marginalen förbättrades till -12,5 procent (-26,9).

Inom segmentet Home & Living förbättrades ebitda-resultaten för Westwing och Home24 till -13,8 miljoner euro (-49,9) respektive -40,1 miljoner euro (-75,3).

Även för den afrikanska plattformen Jumia skedde en förbättring. Det justerade ebita-resultatet blev under förra året -91,9 miljoner euro (-161,3).

Rocket Internet och dess portföljbolag hade vid utgången av mars 2017 en bruttokassa på totalt 2,3 miljarder euro.

Kinnevik har en ägarandel på 7 procent i Rocket Internet.

Läs fler artiklar
LÄS MER