Så går det för Kinneviks techinkubator Rocket Internet

Rocket Internet

Finwire / Breakit

Tyska inkubatorn Rocket Internets portföljbolag visar en fortsatt intäktstillväxt under 2016 och framsteg på vägen mot lönsamhet.

Det uppger bolaget på tisdagen.

De sammantagna intäkterna ökade med 29 procent till 2,2 miljarder euro (1,7). Den aggregerade justerade ebitda-marginalen förbättrades samtidigt med 16,4 procentenheter till -14,9 procent (-31,3). I absoluta tal innebär det att ebitda-förlusten minskade med 234 miljoner euro.

Matleveransaktören HelloFresh växte med 95,8 procent under 2016 och redovisade en omsättning på 597 miljoner euro och förbättrade den justerade ebitda-marginalen med 14,5 procentenheter till -13,8 procent. Delivery Hero ökade intäkterna till 297 miljoner euro (166).

För Global Fashion Group uppnåddes intäkter på över 1 miljard euro. Den justerade ebitda-marginalen förbättrades till -12,5 procent (-26,9).

Inom segmentet Home & Living förbättrades ebitda-resultaten för Westwing och Home24 till -13,8 miljoner euro (-49,9) respektive -40,1 miljoner euro (-75,3).

Även för den afrikanska plattformen Jumia skedde en förbättring. Det justerade ebita-resultatet blev under förra året -91,9 miljoner euro (-161,3).

Rocket Internet och dess portföljbolag hade vid utgången av mars 2017 en bruttokassa på totalt 2,3 miljarder euro.

Kinnevik har en ägarandel på 7 procent i Rocket Internet.

Läs fler artiklar
LÄS MER