Så går det för Plejds smarta lampor

Breakit - Så går det för Plejds smarta lampor

Finwire / Breakit

Teknikbolaget Plejd, som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation, flerdubblar sina intäkter och nådde vinst i första kvartalet 2017.

Nettoomsättningnen steg till 6,3 miljoner kronor (1,1). Aktiverat arbete för egen räkning var 1,5 miljoner kronor (1,3) och de totala rörelseintäkterna 7,8 miljoner kronor (2,4).

Rörelseresultatet före avskrivningar blev 0,6 miljoner kronor (-0,7). Resultatet före skatt steg till 0,1 miljoner kronor (-0,9), motsvarande 0,019 kronor per aktie.

Bolaget har som primärt mål för 2017 att växa i nettoomsättning och ta viktiga marknadsandelar. Målet är att lansera ytterligare fyra produkter under året och bygga ett mer konkurrenskraftigt erbjudande.

Plejd har de närmaste tre åren kraftig tillväxt som främsta mål, genom att så snabbt som möjligt ta marknadsandelar genom en aggressiv tillväxtplan. Affärsområdet Yachting har enligt plan en fortsatt målsättning att 2017 nå ett positivt kassaflöde om 1-2 miljoner kronor i fritt årligt kassaflöde.

Bolaget har under första kvartalet genomfört en övertecknad nyemission som kommer att tillföra 22,4 miljoner kronor efter emissionskostnader.

Mars var bolagets bästa månad med 4.700 levererade enheter. Försäljningen av controllern CTR-01 har startat starkt med förbeställningar om 1,2 miljoner kronor. Plejd närmar sig 1.000 elektriker som har installerat bolagets produkter.

Läs fler artiklar
LÄS MER