Stina Götbrink köper in sig i digitalbyrån Miltton labs

Breakit - Stina Götbrink köper in sig i digitalbyrån Miltton labs

Stina Götbrink. Pressbild.

Gustaf Rosensköld

Reporter

Stina Götbrink blir ny delägare i digitalbyrån Miltton labs.

Stina Götbrink arbetar sedan tidigare som operativ chef i den Stockholmsbaserade byrån Miltton labs.

Nu köper hon fem procent av aktierna i bolaget, skriver Resumé.

"Jag investerar i Miltton Labs för att jag tror att vårt utbud av nya digitala kommunikationstjänster och på sikt affärsmodeller kommer att bli mycket lönsamt", säger hon i en kommentar.

Sedan tidigare återfinns medgrundarna Martin Borgs och André Assarsson bland bolagets ägare. Medgrundaren och vd:n Fredrik Andersson äger aktier via finska moderbolaget Miltton group.

"Det är Miltton Group som säljer aktierna till Stina. Information om priset på aktierna är interna uppgifter för tillfället. Det är en enkel interntransaktion från moderbolaget Miltton Group", skriver Fredrik Andersson i ett mail till Breakit.

I bolagets första årsredovisning, som avser ett förlängt räkenskapår som löpte fram till och med juni 2016, redovisar Miltton labs en omsättning om 11,5 miljoner kronor och en förlust 2,3 miljoner.

Läs fler artiklar
LÄS MER