Omval av styrelsen föreslås i Storytel

Finwire / Breakit

Aktieägarna i Storytel kallas till årsstämma fredagen den 12 maj i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Aktieägare som företräder knappt 43 procent av kapital och röster föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Ingrid Bojner, Nils Janse, Rustan Jehangir Panday, Jonas Sjögren, Stefan Tegenfalk och Jonas Tellander. Rustan Jehangir Panday föreslås omväljas som styrelseordförande. Karin Alexandersson är arbetstagarrepresentant i styrelsen.

Vidare föreslås att en valberedning inrättas.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier i bolaget med högst tio procent.

Läs fler artiklar
LÄS MER