E-handlare: så kan du sälja mer till kunderna du redan har

Breakit - E-handlare: så kan du sälja mer till kunderna du redan har

Det är inte bara pris, service och snabba leveranser som gäller för en e-handlare som vill lyckas. Idag är vinnaren den som bygger starkast relation till kunden.

I e-handelns barndom var det pris, service och snabba leveranser som drev försäljning och skapade lönsamhet, medan kundrelationer inte var särskilt högt prioriterat. Men i takt med att konkurrensen ökar är det inte längre självklart att enskilda parametrar räcker, varken för att behålla befintliga kunder eller attrahera nya. Istället är det de företag som prioriterar att knyta kunden närmare till sig som kommer att lyckas bäst.

Befintliga kunder = mest lönsamma

Relationsbyggande har alltid varit en viktig strategi inom detaljhandeln. Ändå är det först de senaste åren som e-handeln mognat och börjat närma sig butikerna. Genom att analysera hur mycket varje kund kan förväntas generera i form av återkommande köp, rekommendationer och så vidare har även e-handeln insett vilket enormt värde det finns i den befintliga kundstocken. Att bara öka sina marknadsandelar kan vara betydligt mer kostsamt än att vårda de relationer som redan finns.

Skrota gammal sanning

Det här synsättet driver fram nya möjligheter och tekniska lösningar för att bygga kundlojalitet. På Collector bank har man utgått från sambandet mellan kundfokus och ökad lönsamhet, för att utveckla nya betalningsverktyg som både traditionell och digital handel kan dra nytta av. Mikael Anstrin, som är head of retail på Collector, menar att den gamla sanningen att man inte kan skapa lojalitet på nätet inte längre stämmer:

”Det är samma drivkrafter som styr försäljning i såväl detaljhandeln som på nätet. Med små medel kan man skapa en förbättrad köpupplevelse, som värderas mycket högre än ett lågt pris”, säger han.

Största utmaningen: lära känna kunden

Dagens vana konsumenter börjar bli kräsna och förväntar sig numera att kunna handla var och när som helst och betala enkelt och smidigt. Gärna direkt via mobilen – på ett tryggt och säkert sätt. När kraven ökar och beteenden snabbt förändras snabbt gäller det för handeln att hänga med. En av de största utmaningarna inom retail är just att lära känna sina kunder för att kunna skapa en köpupplevelse som är eller upplevs skräddarsydd och personlig.

Mer data ger bättre verktyg

Att möta slutkundens behov, önskningar och förväntningar är något som Collector tagit fasta på vid utvecklingen av nya checkout-lösningar för e-handeln. All data som betalsystemen samlar in kan användas direkt för att lära sig mer om kundernas köpmönster och preferenser, både på grupp- och individnivå.

”Med rätt betallösning har man redan tillgång till all information man behöver för att komma närmare sina kunder”, säger Magnus Lenngren, utvecklingschef på Collector bank. ”Med ett enkelt analysverktyg kan man få fram data om vilka kanaler kunderna är mest bekväma i, vilka betalmöjligheter de föredrar och vilka förväntningar som behöver uppfyllas för att de ska fortsätta att komma tillbaka. Sammantaget bildar det ett beslutsunderlag som låter handlaren stärka köpupplevelsen, vilket leder till återkommande kunder som över tid ökar försäljningen.”

Starkaste trenden nu

En av de starkaste trenderna inom e-handel är att göra kundresan så enkel och smidig som möjligt. Det kan handla om allt från en tilltalande design, till smarta analysverktyg som genererar rätt erbjudande till rätt kund vid rätt tillfälle. Minst lika viktigt är att kunden upplever betalningsprocessen som enkel, trygg och som en del av plattformen. Man måste känna att man kan lita på e-butiken.

”Collectors mål är att stödja och främja relationen mellan handlare och konsument, men inte att ta över den. Det är ändå e-handlarens varumärke som ska lyftas fram i sammanhanget, inte Collectors”, avslutar Mikael Anstrin.

Det här är en sponsrad artikel från Collector Bank, en digital nischbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Här kan du läsa mer om Collectors kundvänliga Checkout för e-handel och hur du kan skaffa dig värdefulla kundinsikter med verktyget Collector Insights.

Sponsrade inlägg är en del av Breakits annonserbjudande. Inläggen skrivs inte av Breakits redaktion utan av kommersiella samarbetspartners. Om du har frågor kring sponsrade inlägg, hör av dig till sales@breakit.se.

Läs fler artiklar
LÄS MER