Stor utredning av delningsekonomin i Sverige – här är konkreta förslagen

Gustaf Rosensköld

Reporter

Konsumentverket ska se till att allmänheten blir bättre informerade – och branschens utveckling måste fortsätta följas. Det kommer den statliga utredningen om delningsekonomin i Sverige fram till.

Hajpat, kontroversiellt – och fortfarande bara på väg att slå igenom på riktigt bred front, åtminstone här hemma.

I dag presenterades resultaten av en statlig utredning kring delningsekonomin i Sverige.

I utredningen slås bland annat fast att konsumenter ofta känner osäkerhet inför vad det innebär att handla med andra privatpersoner och att plattformarna inte sällan är dåliga på att informera om till exempel skattekonsekvenser.

Samtidigt verkar de som provat nöjda. 10 procent av svenskarna har någon gång använt en delningsekonomisk tjänst, varav 80 procent haft “övervägande positva erfarenheter”.

Utredningen, som letts av KTH-forskaren Karin Bradley, kommer fram till två förslag:

  • Konsumentverket får i uppdrag att, med hjälp av andra myndigheter, informera konsumenter om delningsekonomi – vad det är och vad det finns risker och möjligheter. Utredningen föreslår också att det på myndighetens sajt borde finnas information till företag i branschen.
  • Delningsekonomins utveckling ska fortsätta följas under de kommande tre åren. Utredningen slår fast att delningsekonomin fortfarande är i ett tidigt skede och föreslår att Konsumentverket bör få i uppdrag att fortsätta följa branschen, bland annat med fokus på “insatser som kan förtydliga användarnas ställning i delningsekonomin”.

 

Missa inte Breakits nedslag bland svenska uppstickare som vill få oss att låna kläder.

Läs mer

Bambuser var spekulant på Hero – som sedan Klarna köpte upp i stället

Toppchefen Knut Frängsmyr lämnar Klarna – sitter på stort aktieinnehav

Oatly förlorar namntvist mot brittiska Pureoaty

Läs fler artiklar
LÄS MER