Här är Börje Ekholms krisplan för Ericsson

Breakit - Här är Börje Ekholms krisplan för Ericsson

Finwire / Breakit

Telekomjätten Ericsson kommer genomföra ytterligare avsättningar, som är relaterade till vissa större kundkontrakt som nyligen utvecklats negativt, som kommer att påverka första kvartalet med 7-9 miljarder kronor.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Bolaget presenterar i dag också en uppdaterad affärsstrategi, som kommer att innebära en del nedskrivningar. Bolaget spår också att årets omstruktureringskostnader kommer att uppgå till 6-8 miljarder kronor, vilket kan jämföras med tidigare uppskattning på 3 miljarder.

"Som en konsekvens av förändringarna i koncernens strategi kommer vissa
immateriella tillgångar, inklusive aktiverade utvecklingskostnader inom segmenten Media och IT&Cloud att skrivas ned i första kvartalet. Ericsson uppskattar effekten på rörelseresultatet till 3-4 miljarder kronor, utan påverkan på kassaflödet under första kvartalet.

"Som en följd av högre planerad takt i kostnadsneddragningar, uppskattar vi att
omstruktureringskostnader för 2017 kommer att uppgå till cirka 6-8 miljarder kronor, varav cirka 2 miljarder kronor i första kvartalet. Detta ska jämföras med den tidigare uppskattningen på 3 miljarder kronor i omstruktureringskostnader för helåret 2017", skriver bolaget.

Läs fler artiklar
LÄS MER