Hexagon tvingas böta miljonbelopp

Hexagon tvingas böta miljonbelopp

Ola Rollén Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT /

Finwire / Breakit

Mätteknikbolaget Hexagon ska betala ett vite om cirka 6,2 miljoner kronor till Nasdaq Stockholm, framgår det av ett pressmeddelande.

Disciplinnämnden konstaterar att informationen om att Hexagons vd frihetsberövats misstänkt för insiderhandel utgjorde insiderinformation för bolaget. Reglerna, som i dessa delar hänvisar till EU:s marknadsmissbruksförordning, anger som grundregel att insiderinformation ska offentliggöras så snart som möjligt, skriver Nasdaq Stockholm.

"Hexagon har, enligt vad utredningen visat, den 26 oktober 2016 fattat beslut om att skjuta upp offentliggörande av gripandet och de misstankar som riktades mot verkställande direktören med hänvisning till att information som då förelåg var sparsam, motsägelsefull och föränderlig. Enligt disciplinnämnden var emellertid den information som bolaget fick del av på morgonen den 27 oktober 2016, en nordisk arresteringsorder avseende den verkställande direktören, tillräckligt konkret för att Hexagons legitima intressen inte skulle skadats om bolaget hade informerat om att bolagets verkställande direktör på grund av misstanke om insiderbrottslighet hade gripits. Förutsättningar att skjuta upp offentliggörande av insiderinformationen förelåg således inte vid denna tidpunkt varför offentliggörande skulle ha skett så snart som möjligt", skriver Nasdaq Stockholm.

Disciplinnämnden finner vidare att det pressmeddelande som Hexagon offentliggjorde på morgonen den 31 oktober 2016, med information om häktningsbeslutet, saknade väsentlig information om hur bolaget avsåg att hantera vd-frågan med anledning av häktningen samt hur den löpande förvaltningen var tänkt att se ut i verkställande direktörens frånvaro.

Mot bakgrund av den överraskande och svåra situation som Hexagon blev försatt i, och att i denna situation tillämpa det nya regelverket som trädde i kraft den 3 juli 2016, finner disciplinnämnden att påföljden kan stanna vid ett vite om två årsavgifter.

Läs fler artiklar
LÄS MER