"Vi har hämtat inspiration från liknande program i Silicon Valley”

Inkubatorer UIC
"Vi har hämtat inspiration från liknande program i Silicon Valley”

UIC-företaget Plick AB med Jimmy Heibert i förgrunden. Foto: Rikkard Häggbom

Sanna Wolf-Watz

Webbredaktör

Det går bra för UIC-bolagen. Förra året ökade bolagen inom den Uppsalabaserade inkubatorn sin sammanlagda omsättning med 87 miljoner kronor – bland annat tack vare heta it-bolag och ett Silicon Valley-inspirerat upplägg.

Under 2014 investerades 375 miljoner i Uppsalainkubatorns företag. Större delen var ägarkapital, men 43 miljoner kom in i form av bidrag och lån.

Samtidigt växte omsättningen bland företagen från från 305 till 392 miljoner kronor och andelen företag med en it-baserad affärsidé ökade kraftigt .

Lars Dahlbom har hand om de företag som arbetar med information och kommunikationsbaserad teknik, så kallad ICT, på inkubatorn. Han säger att den ökade omsättningen delvis beror på att andelen teknikbolag har ökat.

“Sedan 2012 har UIC haft en sepcifik satsning på att bli bättre på att stödja ICT-bolag. Vi startade ett specifikt program just för ICT där upplägget hämtat inspiration från liknande program i Silicon valley”, säger Lars Dahlbom.

Han berättar att det gick väldigt bra för de bolag som var med där och nu har UIC öppnat upp möjligheten att gå det programmet för alla typer av bolag.

“Det har visat sig både hos oss och på andra ställen i världen att den här affärsmetodiken är gångbar för företag i alla branscher”, säger Lars Dahlbom.

Han förklarar att grundidén med det nya programmet handlar om att tidigt ta reda på vad kunderna tycker om det problem som företaget vill lösa och att förstå vilka värden det genererar och vad folk är villiga att betala.

“Så att de inte sitter och bygger upp en produkt som ingen vill ha”, säger Lars Dahlbom.

Som exempel på techbolag i inkubatorn som det just nu går bra för listar han Animech technology som gör 3d-animationer av tekniska tillämpningar och  Pharma consulting group som gör it-system för att stödja olika kliniska prövningar.

“Lite yngre bolag som börjar visa framfötterna är Happy landlord som gör Adventure box. De gör det möjligt att importera minecraftvärldar och bygga sina egna spel och har attraherat en hel del kapital. Inom e-hälsa har Kontigo Care, som lanseras på börsen nästa vecka, kommit långt. De gör hårdvara och mjukvara för att hjälpa nyktra alkoholister att förbli nyktra", säger Lars Dahlbom.

UIC kommer i kontakt med ett nästan 250 Uppsalaföretag varje år som stannar i inkubatorn i  allt från ett par månader till flera år. För flera har det gått bra: Nio av tio av de företag som lämnar inkubatorn fortsätter med sin verksamhet.

Enligt Lars Dahlbom gör de positiva resultaten att de kan fortsätta att satsa på ICT-företag.

“Vi är stärkta i vår tro att vi inom UIC är duktiga på att hjälpa bolag att göra den här affärsutvecklingen. Vi har sedan länge jobbat mycket med life science och nu med ICT. Vi har kompetens för den här typen av bolag att utvecklas bra som startups”, säger han.

Läs fler artiklar
LÄS MER