Sök

Seger för danska piratjägarna – Tele2 måste lämna ut namnen

The Pirate BayJakten på nätpirater

Samuel L Jackson, huvudrollsinnehavare i den berörda filmen Cell Foto: TT

Erik Wisterberg

Erik Wisterberg

Reporter

Den danska jakten på svenska pirater fortsätter. Här är domstolens färska beslut.

Svenska Tele2 ska, vid hot om vite på 200.000 kronor, lämna ut namn och adress på svenskarna bakom ett stort antal IP-nummer. Det står klart efter en dom i Patent- och marknadsdomstolen som föll under onsdagen. 

Bakom processen står brittiska Copyright management services, som agerar på uppdrag av två amerikanska film- och produktionsbolag.

Piratjakten rör den här gången filmen Cell med bland annat skådespelaren Samuel L. Jackson i en av huvudrollerna. 

”Tele2 föreläggs att ge Copyright den aktuella informationen inom en månad från det att domstolens beslut har vunnit laga kraft”, står det i den färska domen.  

Den kan överklagas, men prövningstillstånd krävs. 

Efter fiaskot med Spridningskollen, som lades ned efter massiva protester utan att ett enda kravbrev skickats, trodde många att jakten på enskilda fildelare i Sverige var över. 

Nyligen kunde Breakit dock avslöja en ny – tidigare okänd – offensiv på samma tema.

Lars Von Triers filmbolag Zentropa har, tillsammans med flera amerikanska filmbolag, anlitat den danska advokatbyrån Njord Lawfirm samt Copyright management services för att hitta svenska fildelare.

I början av februari gick de till svensk domstol med krav om att få ut IP-nummer på misstänkta fildelare från flera av de stora nätoperatörerna i Sverige.  

Fallet som nu har avgjorts i domstol är inte ett av dessa, men ett parallellfall med delvis samma aktörer som sökande.

Ansökan lämnades in till domstolen redan i höstas.

Beslutet om att Tele2 måste lämnat ut namnen på svenskarna bakom de misstänkta IP-adresserna sker med stöd av den svenska upphovsrättslagstiftningen.

Patent- och marknadsdomstolen har bland annat tagit ställning till upphovsrättsinnehavarnas förmodade ekonomiska skada av de misstänkta upphovsrättsintrången. Detta vägs mot andra aspekter, som den personliga integriteten för internetoperatörernas kunder. 

”Det kravet är i regel uppfyllt om intrånget avser tillgängliggörande (uppladdning) av en film för allmänheten, exempelvis genom fildelning på internet”, skriver domstolen.

I detta fall har de misstänkta IP-adresserna förekommit i så kallade peer-to-peer-nätverk, där filer laddas ned med hjälp av bit-torrent-teknik. I normalfallet bidrar den som laddar ned film på detta sätt samtidigt automatiskt med att ladda upp samma fil till nätverket. 

”Mot denna bakgrund får Copyrights intresse av att få tillgång till informationen anses väga tyngre än eventuella motstående intressen, däribland de enskildas intresse av att förbli anonyma”, skriver Patent- och marknadsdomstolen i domen. 

Läs mer