Rekordår för Almi Invest – så mycket drogs in på försäljningar

Breakit - Rekordår för Almi Invest – så mycket drogs in på försäljningar

Mikael Karlsson, vd Almi Invest. Foto: Press

Johanna Ekström

Reporter

Almi Invests vd Mikael Karlsson om vilka branscher och bolag som är extra heta under 2017.

Det helstatliga riskkapitalbolaget Almi Invest investerade under 2016 totalt 172 miljoner kronor i svenska startups, varav 44 stycken var nyinvesteringar.

Lika mycket drog man in på portföljbolagens exits, både genom försäljningar och börsnoteringar.  

Bolagets vd Mikael Karlsson blir därmed en av Sveriges största investerare sett till antal bolag.

Han tror att en styrka är just att man investerar brett, över flera olika branscher.

“Men med det sagt så finns det några områden som vi ser som extra intressanta framåt. Det rör sig om branscher som fortfarande är tidiga i sina utvecklingsfaser, men där vi snart kommer se omvälvande förändringar”, säger han.

Till dem räknar han VR (virtual reality), AR (förhöjd verklighet), AI (artificiell intelligens) och “hela automationssidan”:

“Inom de områdena har det i många år varit i mycket fokus på konsumenttjänster. Nu är det tydligt att de kommer utvecklas mer åt B2B-hållet, med tjänster för företag. Det är något jag tror vi kommer få se redan under det här året och det är tydligt att vi inte är de enda investerarna som tycker det är intressant”, säger han.

Hur ser du på risken att techbranschen är överhettad?

“Det finns väldigt mycket kapital just nu inom vissa segment och vissa kategorier. Det är helt klart många bolag som inte kommer att lyckas. Men samtidigt är vi mitt inne i stora teknikskiften. I grunden tror jag att det är positivt att det finns många bolag och samtidigt många investerare som kan stötta dem”, säger han.

Några av Almi Invests mest lyckade exits förra året var försäljningen av andelarna i Neo Technology, där man gick in med 2 miljoner och sålde för 20, Idevio som såldes till Quik och Limes audio som nyligen såldes till Google.

“Vi har inte gått ut med några exakta siffror, men det har varit bra affärer med bra köpare”, säger Mikael Karlsson.

Utöver det börsnoterades nio av Almi Invests bolag.

“Något som kännetecknar och delvis särskiljer Sverige från många andra länder internationellt är att här noteras även mindre bolag i ett tidigt skede av sin utveckling. Vi ser börsen som en attraktiv marknad både för oss och bolagen”.

“Det är ett bra sätt för dem att kapitalisera sig och samtidigt vara kvar som fristående bolag”, säger han.

Ser du några risker med att många små bolag går till börsen?

“Det är klart att när många bolag, som inte har ett positivt kassaflöde och som behöver ta in nytt kapital, går till börsen samtidigt blir det en utmaning att finansiera upp alla bolag. På så sätt blir man beroende av hur börsklimatet ser ut just då”.

Har ni några särskilt spännande bolag i portföljen just nu?

“Vi har så många, men om jag ska nämna några så säger jag Mips som är jättespännande och som arbetar med teknologi för skyddshjälmar. Ett annat är bildtjänsten Pickit”.

Hur påverkas era bolag av de stora techsnackisarana: Personaloptioner och bostäder?

“Optionsprogram är absolut en viktig fråga för våra bolag. Eftersom vi har bolag som är relativt små så kommer de att gynnas av det nya optionsförslaget som ligger framme”.

“Vad gäller bostäder så gör vi majoriteten av våra investeringar utanför Stockholm, därför är det inte en lika brännande fråga för oss”.

Läs fler artiklar
LÄS MER