Du ville veta vad vi behöver, Mikael Damberg – här har du en lista

Breakit - Du ville veta vad vi behöver, Mikael Damberg – här har du en lista

Breakit

Mikael Damberg uppmanade nyligen startupsektorn att berätta för honom vad bolagen behöver i form av politiska reformer. Nu skriver grundarna av e-hälsobolaget Visiba Care ett öppet brev till näringsministern.

Hej Mikael Damberg,

Kul att du också tror att e-hälsa kommer att explodera . Det är en analys som vi också gjorde när vi klev in i sjukvården. Vi kom in med nytänkande och inspiration och med visionen om att revolutionera branschen.

En revolution har vi ännu inte lyckats med men efter tre år har vi dock lyckats med bedriften att vara bland de aktörer som det pratas om när man pratar e-hälsa. Samtidigt tycker vi att resan bara har börjat. Du säger att vi som startupbolag ska komma med förslag på politiska reformer som skulle gynna branschen och utvecklingen. Här kommer några av våra tankar. 

Under de tre år som vi varit i branschen har vi sett mycket vilja och många olika satsningar på e-hälsa, men vi har också sett en del saker som hindrar från att det verkligen ska slå igenom. En av de saker som vi lagt märke till är att det talas mycket om den vision för ehälsa för 2025 som finns. Samtidigt som det sker är det en stor del av sjukvården som sitter fast i gamla IT-infrastrukturer som gör det omöjligt att släppa fram utvecklingen. Ta till exempel att landstingen idag använder sig av en webbläsare vars första utgåva kom 1995 och vars senaste (!) utgåva kom 2013. Det är inget annat än en stor bromskloss som står i vägen för många av de innovativa idéer som finns ute i tech-sverige, och som uppkommit sedan just 2013.

Att förbjuda webbläsare som inte uppdateras längre skulle kunna vara en reform med snabba resultat som följd.

Inom sjukvården idag så arbetar man på många sätt reaktivt, när det finns tillgänglig teknik som gör det möjligt att arbeta mer proaktivt. Men varför använder man sig inte av ny teknik i större utsträckning då? Vi tror att det har en hel del att göra med incitament. Man levererar den sjukvård man får betalt för helt enkelt, och det är logiskt. Därför behöver man titta på de nya sätt att bedriva sjukvård som finns tillgängliga, och uppmuntra de som använder sig av ny teknik. Att få betalt för ett fysiskt besök men inte för ett videobesök är ett av de områden som fått stor uppmärksamhet och som nu börjat röra på sig, vilket naturligtvis satt igång positiva initiativ av olika slag, men det är bara en pusselbit. Hur ska ersättningen se ut för de vårdgivare som möter patienterna på ett mer asynkront sätt, vilket innebär att man inte behöver svara på frågor i samma tid utan i chattar, meddelandefunktioner eller med hjälp av interaktiva frågeformulär? Vad utgår det för ersättning när en patient får hjälp utan att behöva träffa sjukvården överhuvudtaget? Att arbeta med mer kapitering än med besöksersättning kan naturligtvis vara en del av lösningen, men som det ser ut idag så är det ändå många faktorer i ersättningssystemen som verkar som en broms för utveckling. Att varje region ska ta egna beslut kring hur systemen ser ut försvårar även det en jämställd vård. Istället borde det ligga på nationell nivå att ta dessa beslut. 

För att fortsätta med politiska reformer som skulle gynna branschen och utvecklingen: Vad tror du till exempel om skattelättnader för nystartade techföretag som riktar sig till sjukvården, och en lägre arbetsgivaravgift för bolag som är yngre än 5 år, så länge som all vinst återinvesteras i företaget? Vad tror du om att underlätta för offentlig sektor när det kommer till att handla av unga företag med tjänster som andra företag inte levererar? Det är förändringar som skulle kunna sätta igång förändringen på allvar. En del pratar om att förbjuda vinster i välfärden men vad sägs om att förbjuda förlusterna istället? Om vårdgivare X kan ge bra vård med vinst på samma plats som vårdgivare Y gör förlust så är det väl vårdgivare Y som ska lära sig av X istället för att X ska hindras?

Du säger också i artikeln att vi som startupbolag ska lära oss att jacka in i den offentliga sektorn. Om vården har akuta behov av innovation och det är svårt för nya innovativa bolag att "jacka" in i den offentliga sektorn. Varför har inte alla landsting krav på sig att skapa en struktur för innovationsarbetet? Där en avdelning har ansvar för att plocka in ny innovation och löpande implementera det i verksamheten. Ungefär som Innovationsplatsen på Karolinska gör idag. Dessutom behöver man som ett nytänkande och modernt tech-företag se på framtidens behov och utmaningar och inte bara på situationen som den ser ut nu. Det handlar mer om att se in i framtiden och försöka lösa framtidens problem snarare än att lyssna för mycket på en bransch som i mångt och mycket ligger efter resten av samhällsutvecklingen. 

Där har du några puckar att ta tag i. Vi tackar för visat intresse och fortsätter med att förändra sjukvårdssverige.

Andreas Larsson, Johan Gustafsson, Samuel Sporrenstrand
Grundare av Visiba Care, som är en plattform för distansvård till vårdgivare.

Läs fler artiklar
LÄS MER