Höjt bud på Nordnet

Stefan Lundell

Medgrundare och innehållschef

Priset på nätbanken sockras

NNB Intressenterar justerar upp kontantbudet på Nordnet till 38 kronor från tidigare 37 kronor per aktie och frånfaller villkoret för lägsta acceptnivå.


Den 25 oktober 2016 offentliggjorde Öhmangruppen och riskkapitalbolaget Nordic Capital, genom NNB Intressenter, ett erbjudande till aktieägarna i Nordnet att förvärva samtliga aktier i Nordnet. NNB Intressenter höjer nu vederlaget i erbjudandet till 38 kr kontant för varje aktie i Nordnet och frånfaller villkoret för lägsta acceptnivå.

NNB Intressenter förklarar att ingen ytterligare höjning kommer att ske och att vederlaget i erbjudandet om 38 kronor för varje aktie i Nordnet därmed är slutgiltigt.

Nordnets styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera Nordnets aktieägare att acceptera det reviderade erbjudandet.

Öhmangruppen, som är Nordnets huvudägare sedan grundandet, och Nordic
Capital äger och kontrollerar tillsammans cirka 72,3 procent av samtliga aktier i Nordnet (dessa aktier kontrollerades och ägdes innan acceptperioden inleddes).

Senast betalt på torsdagen i Nordnet-aktien var 37,50 kronor.

Läs fler artiklar
LÄS MER