"Målet är att misslyckas så snabbt det bara går"

Growth Academy
"Målet är att misslyckas så snabbt det bara går"

Fredrik Heghammar.

Breakit

Inget företag ska ta längre än två dagar på sig att testa en ny produkt. Det säger innovationscoachen Fredrik Heghammar, som är en av ledarna på Breakits kurser i år.

Fredrik Heghammar är en av kursledarna på Growth Academy - en utbildning som arrangeras av Breakit i samarbete med Berghs. Han har tidigare arbetat med innovation på Google i New York.

Breakit tog ett snack med honom om hur innovation blir till - och vad kursdeltagarna kan vänta sig i vår.

Din kurs heter Rapid Innovation. Vad handlar den om?
"Kursen handlar om hur du med hjälp av prototyping kan testa ideér snabbt innan du lägger en massa pengar och tid på utveckling. Fail fast not big är mantrat och vi lär oss att se misslyckanden som något som tillhör resan med att lyckas. Under kursen kommer du att snabbt lära dig, förstå och tillämpa tekniker för prototyping i ditt arbete."

Vad är poängen med det?
“Målet är misslyckas direkt, så snabbt som möjligt. För att kunna göra det måste du testa produkten så tidigt det bara går. På så vis sparar du en massa resurser, eftersom du upptäcker eventuella fel tidigt”, säger han.

Hur tycker du att företag sköter sin affärsutveckling idag?
"
Det finns goda exempel, men alldeles för många är dåliga. Många gömmer sin innovation i så kallade labb, vilket jag tror är helt fel. Det är dyrt, tar tid och det ger inte alls den effekt som man vill åt. Man missar att få med hela organisationen. Nyckeln till framgång är snabba interdiciplinära samarbeten. Och då är det mycket bättre att jobba i de vanliga grupperna, men under mycket kortare tid".

Vad kan kursdeltagarna vänta sig av Rapid Innovation?
“Man får lära sig att på kort tid gå från idé till en prototyp som går att testa på riktigt. De verktygen kommer att vara helt nödvändiga i framtiden. Inget företag ska ta mer än två dagar på sig att testa en innovation".

Nyfiken på att gå någon av Growth Academys kurser? Läs mer här. Utbildningen arrangeras av Breakit i samarbete med Berghs, Sveriges ledande utbildningsföretag inom marknadsföring och kommunikation. Rapid Innovation är en av fyra kurser.

Läs fler artiklar
LÄS MER