Så går det för flygspårningsbolaget - satsar på forskning och satelliter

Flightradar24

Flightradar24:s grundare Mikael Robertsson.

Johanna Ekström

Johanna Ekström

Reporter

Tillväxttakten för den svenska succén Flightradar 24 har mattats av, kan Breakit berätta.

Flygspårningsbolaget Flightradar 24 har en tjänst där det går att se var världens alla passagerarplan befinner sig. Varje dag har bolaget över en miljon användare på sajt och i sin app.

Bolaget har varit något av en succé sedan start och fick sitt stora genombrott i samband med vulkanutbrottet på Island 2010. Något externt kapital har aldrig behövts plockas in och bolaget är lönsamt.

Intäkterna kommer bland annat från annonser på sajten, samarbeten med olika bolag (bland annat flygbolag) samt genom nedladdningar av appen. 

Nu visar bolagets nya årsredovisning att tillväxttakten verkar ha mattats av. Omsättningen för det brutna räkenskapsåret 2015/2016 landar på 68,3 miljoner kronor, en ökning med 6 procent sedan året innan, ökningen för perioden dessförinnan låg på 50 procent.

Samtidigt gör bolaget ett något sämre resultat, om än marginellt. Vinsten minskar från 34,9 miljoner till 34,5 miljoner kronor.

Bolagets medgrundare Mikael Robertsson har tidigare berättat för Breakit att en utmaning är att ha täckning över de stora världshaven. I artikeln kan du också läsa mer om bakgrunden kring hur bolaget kom till. 

De mottagare som bolaget har skickat ut över världen täcker in runt 30 mil, men i till exempel Atlanten finns det inte tillräcklig många öar för att få full täckning.

Något som bolaget jobbar aktivt med att lösa. Det är också satsningar på forskning och utveckling, i kombination med samarbeten med olika satellitbolag och tillverkare av obemannade havsfarkoster, som bolaget uppger som ett skäl till ökade kostnader under året.

Läs mer