Sök

Migrationsverket står på sig: Därför ska Tayyab Shabab utvisas

Migrationsverket

Tayyab Shabab riskerar att utvisas. FOTO: TT / Breakit

Jonas de Lange

Jonas de Lange

Reporter

Efter överklagan lämnar nu Migrationsverket ett yttrande till domstolen. Där anser myndigheten fortfarande att programmeraren Tayyab Shabab borde utvisas från Sverige.

Historien om Tayyab Shabab uppmärksammades först i höstas när utvecklaren fick beskedet att hans uppehållstillstånd i Sverige inte förlängs. Det hela berodde på ett fel hos hans förra arbetsgivare som senare har åtgärdats retroaktivt.

Att felet rättades till har dock inte stoppat utvisningen. Migrationsverkets besked är att Tayyab Shabab ska utvisas. Efter uppståndelsen fick Tayyab Shabab uppbackning från organisationen Centrum för Rättvisa som har hjälpt honom att överklaga beslutet.

Nu har Migrationsverket svarat på den överklagan som programmerarens advokat har skickat in till domstolen. Beskedet är rakt: Myndigheten står fast vid sitt beslut - Tayyab Shabab ska utvisas.

“Verkets inställning är att överklagandet inte kan vinna bifall på den grunden att klagandens arbetsgivare i efterhand anslutit klaganden till tjänstepensionförsäkring”, skriver myndigheten i sitt yttrande.

Problemet handlar i grund och botten om att Tayyab Shababs förra arbetsgivare inte betalade tjänstepension till honom under tiden han jobbade där. Det ska i sin tur ha berott på att det tog lång tid för honom att få ett svenskt personnummer. Felet upptäcktes i efterhand och Shabab kompenserades för det.

Migrationsverkets åsikt är alltså att det inte spelar någon roll att felet har upptäckts och åtgärdats.

Förklaringen är sju sidor lång men kortfattat handlar det om parterna i tvisten gör olika tolkningar av lagen.

Utlänningslagen säger att företag inte får anställa utländsk arbetskraft till villkor som är sämre än vad som stipuleras i kollektivavtalet.

Migrationsverket hävdar att texten ska tolkas ordagrant medan Tayyab Shababs försvarare menar att undantag kan göras eftersom det handlar om ett misstag från arbetsgivarens sida och inte att hans klient medvetet har tagit mindre betalt än en svensk utvecklare.

Tayyab Shabab har bett om att få vänta med att kommentera processen ytterligare, tills dess att hans juridiska ombud har formulerat ett svar på Migrationsverkets senaste inlaga.

Läs mer