Entreprenörer måste våga ta risk!

Breakit - Entreprenörer måste våga ta risk!

”Vi måste ändra på vårt sätt att se på konkurser och rekonstruktioner. Det är inte fult eller skamligt att ta hjälp om du som entreprenör inte når hela vägen med ditt bolag. Som entreprenör måste du våga satsa för att lyckas och det är extra viktigt att veta att det finns hjälp att få”.

Johan Lund, vd på FrontOffice, skräder inte sina ord när han pratar om vikten att bolag tar tag i sina problem och inte sticker huvudet i sanden vid motgångar.

Den huvudsakliga verksamheten för FrontOffice, se tidigare artiklar på Breakit, är att hjälpa bolag som av någon anledning har hamnat i obestånds- eller likviditetsproblem. 

"Anledningen till att jag var med och startade FrontOffice var att bolagen som genomgick en rekonstruktion inte fick den hjälp de behövde för att lyckas. Vi har hittat ett koncept som fungerar", säger Johan Lund.

Nyckeln till framgången är att komma i kontakt med bolaget innan dess ekonomiska problem har gått alltför långt. Många företagsledare verkar skämmas för att man inte levererar resultat och därför tar man inte tag i problemen i tid. 

Fler och fler företag som tidigare skulle ha sökt riskkapital från traditionella aktörer har börjat höra av sig till FrontOffice.

”Tidigare har bolag kunnat få finansiering under förutsättning att de har haft användartillväxt, oavsett om det har funnits en plan för ett positivt kassaflöde. Nu kommer de till oss och efterfrågar hjälp med omställningen. Det är en effekt av världsläget där investerarna nu ställer som krav att bolagen ska visa ett positivt kassaflöde för att vara en intressanta investering", säger Johan Lund”

Gör FrontOffice själva investeringar i dessa tider?
"Vi spanar konstant efter bra investeringar. Bolagen vi investerar i har en sund affärsidé men någonting har hänt på vägen. Vi tillskjuter vår kunskap, erfarenhet, kontaktnät och finansiering. Självklart kan risken vara hög, men vi är övertygade om att vår modell håller", säger Johan Lund.

Vill du få kontakt med Johan Lund på Frontoffice? Mejla honom direkt på johan@svenskrekonstruktion.se

Sponsrade inlägg är en del av Breakits annonserbjudande. Inläggen skrivs inte av Breakits redaktion utan av kommersiella samarbetspartners. Om du har frågor kring sponsrade inlägg, hör av dig till sales@breakit.se

Läs fler artiklar
LÄS MER