Här finns det flest unga e-handelsentreprenörer i Sverige

Sverige e-handelsbolag
Här finns det flest unga e-handelsentreprenörer i Sverige

Foto: TT/ Johan Nilsson/ BJÖRN LARSSON ROSVALL/Vilhelm Stokstad/

Viviana Canoilas

Reporter

En ny undersökning visar var i landet flest unga människor startar e-handel.

En kartläggning som den digitala betalningstjänsten Payson har gjort visar var i landet som flest unga, mellan 18-35 år, väljer att starta e-handelsbolag.

Resultatet visar att störst intresse per capita finns i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Intresset är som lägst i Norrbotten, Gävleborg och Västerbotten. 

Kartläggningen visar också att det är fler män än kvinnor som startar e-handelsbolag, andelen ligger på 60 procent. 

Kalmar är det län som har lägst andel kvinnliga e-handlare. Där är endast 23 procent av de unga e-handlarna kvinnor. 

På Gotland däremot är kvinnorna i majoritet, 62 procent. Ett annat län som har gott om om kvinnliga e-handlare är Södermanland, där siffran landar på 51 procent. I Halland är fördelningen helt jämnt. 

Totalt finns det 4.042 i åldersspannet som äger ett e-handelsföretag. Kartläggningen har gjorts med hjälp av data från Allabolag.se. 

Här finns flest unga e-handeslentreprenörer: 

1. Stockholm
2. Västra Götaland
3. Skåne 
4. Jämtland
5. Uppsala 
6. Halland
7. Jönköping
8. Västmanland
9. Kalmar 
10. Kronoberg 
11. Dalarna
12. Blekinge
13. Örebro
14. Östergötland
15. Värmland 
16. Södermanland
17. Västernorrland
18. Gotland
19. Västerbotten  
20. Gävleborg 
21. Norrbotten

Läs fler artiklar
LÄS MER