Stampen överens med bankerna - kliver ur rekonstruktionen

Breakit - Stampen överens med bankerna - kliver ur rekonstruktionen

Viviana Canoilas

Reporter

Stampens ansökningar om utträde ur företagsrekonstruktionen har nu godkänts av de berörda tingsrätterna, meddelar mediehuset.

Det var i slutet av oktober som Stampen skickade in en ansökan om att få lämna rekonstruktionsfasen. 

Nu har tingsrätterna godkänt koncernens ansökningar och Stampens rekonstruktion är nu avslutad, enligt ett pressmeddelande. 

Dessutom har Stampen och Stampens banker nått en principöverenskommelse om fortsatt finansiering av verksamheten. 

"Överenskommelsen ger oss förutsättningar att nå en efterlängtad finansiell stabilitet. Nu kan vi gå vidare med det sista kvarvarande steget i vår process att stärka balansräkningen, att slutföra den planerade nyemissionen", säger Stampens koncernchef Martin Alsander i en kommentar.

Uppgörelsen ska nu formaliseras i form av ett avtal.

Läs fler artiklar
LÄS MER