Techprofilerna: "Fantastiskt - och snabbare än vi vågat hoppas"

Erik Wisterberg

Erik Wisterberg

Reporter

"Det är väldigt glädjande - den enskilde individen ska inte drabbas av ett fel han inte själv har begått, det är hål i huvudet", säger Mathias Plank, vd på Dynamo, där utvisningshotade Tayyab Shabab arbetar.


Efter utvisningsbeslutet av kodaren Tayyab Shabab – som har fast jobb i Stockholm – satte Breakit fokus på frågan i artikelserien #SverigeBehöverKodarna

Så sent som i förrgår publicerades en debattartikel i DN där tunga techprofiler krävde åtgärder. 

Jacob De Geer (Izettle) Daniel Ek och Martin Lorentzon (Spotify), Henrik Eskilsson (Tobii), Alan Mamedi och Nami Zarringhalam (Truecaller) och Anna-Karin Hatt (Almega) fanns bland de som skrivit under. 

”Under året har en rad fall uppmärksammats där arbetskraftsinvandrare från tredje land har utvisats på grund av bagatellartade misstag av tidigare eller nuvarande arbetsgivare. Förfarandet innebär inte bara personliga tragedier för de individer som utvisats, utan också ett allvarligt hinder för våra företag som är beroende av en väl fungerande arbetskraftsinvandring för att bedriva verksamhet i Sverige, och ett hårt slag mot Sverige som talang- och kompetensattraherande nation”, hette det i debattartikeln

I dag kunde Breakit berätta om att socialförsäkringsutskottet agerar. Över blockgränsen kräver politikerna att behovet av eventuella lagändringar ses över

Mathias Plank är vd och grundare på mobilappsutvecklaren Dynamo, där Tayyab Shabab jobbar. Han har varit flitig i debatten och är glad att något nu händer.   

"Det är väldigt glädjande, sen vågar man inte ropa hej innan man ser att det faktiskt genomförs. Oavsett är det tragiskt att det här ska behöva ske i första ändan. Den enskilde individen ska inte drabbas av ett fel han inte själv har begått, det är hål i huvudet", säger han. 

Petra Weslien, global HR-chef på Izettle, reagerar också mycket positivt på dagens besked. 

”Det är fantastiskt att frågan lyfts på den nivån och att man ser över detta snabbare än vad jag hade vågat hoppas på”, säger hon till Breakit.  

I debattartikeln tryckte techprofilerna på att myndigheterna inte tar någon ”proportionalitetshänsyn i fråga om den effekt besluten har på de individer som drabbas”.

Petra Weslien menar att det borde ske parallellt med att frågan utreds.

”Jag hade önskat att man tar större hänsyn till proportionalitetsprincipen och hittade en mer pragmatisk inställning”, säger hon. 

När Breakit granskade situationen för utländska kodare vittnade e-handelsbolaget Fyndiq om problem med att ens få hit kandidater på intervju. 

En egyptisk kodare som låg i slutfasen i en rekrytering nekades först inresetillstånd.

Svenska ambassaden i Kairo bedömde att risken var för stor att den egyptiske mannen skulle gå under jorden i Sverige och bli en illegal invandrare. 

Samma sak hände kort därefter med ytterligare en kandidat från samma land.

I dag ser situationen annorlunda ut. 

”En av dem har vi anställt, och han har precis fått arbetstillstånd”, säger vd:n Dinesh Nayar. 

Den andre egyptiske kodaren har inlett en ansökningsprocess. 

Även Dinesh Nayar gläds åt dagens besked från Socialförsäkringsutskottet. 

”Det är väldigt bra att det händer saker inom detta område. Det behövs verkligen, och det känns bra att det nu har uppmärksammats från myndighetshåll att det måste göras något åt att detta slår mot seriösa arbetsgivare och arbetstagare” säger Dinesh Nayar.

Om socialförsäkringsutskottets vilja går igenom kan förslag på lagändringar komma till våren. Först måste dock beslut om tilläggsdirektiv fattas. Det blir sedan upp till utredaren att undersöka frågan. 

"En utredning är ett steg i rätt riktning. Jag ser fram emot ett starkt förslag och beslut som gör det enklare för talanger att komma hit och hjälpa oss bygga fantastiska företag", säger Magnus Larsson, vd för techbolaget Rebtel.

Läs mer