Utredaren vill ge medie-startups en ny statlig investeringsfond

FacebookGoogleMedieutredningen

Anette Novak under pressträffen där medieutredningens slutbetänkande presenterades. Foto: Jonas Ekströmer/TT.

Erik Wisterberg

Erik Wisterberg

Reporter

Ska staten bli riskkapitalist för nya medier?

Den stora nyheten i den av branschen så efterlängtade medieutredningen är ett plattformsoberoende mediestöd som föreslås ersätta dagens presstöd. Det innebär att helt digitala medier kan få statligt stöd om detta blir verklighet, till skillnad från idag då stödet är kopplat till betald upplaga.

Medieutredningens förslag fokuserar på vad som går att göra här och nu.

Men förutom de skarpa förslagen lämnar Anette Novak ett antal punkter med mer visionära tankar om vad som ”bör vara möjligt att genomföra på sikt”.

Här finns de radikala greppen, som överlämnats i en promemoria till regeringen. Bland annat vill medieutredaren se: 

• En statlig investeringsfond för ”nystartade mediebolag”. Exakt vad detta innebär är i skrivande stund oklart. 

• Ett nytt public servicebolag, vid sidan av SVT, SR och UR, som ”främst verkar i andras kanaler”. Målet ska vara att stärka bevakning och kritisk granskning ”där marknaden inte förmår”.

• En helt ny översyn av konkurrenssituationen på den svenska mediemarknaden. 

Värt att betona är att detta inte är skarpa förslag, utan mer att betrakta som inspel.

I en framtida konkurrensöversyn kan bland andra Facebook och Google komma att sättas under lupp.

Google är totalt dominerande i Sverige på marknaden för sökordsmarknadsföroing. Breakits mediebyråkällor uppskattar att företaget sväljer 94-95 procent av marknaden, vilket skulle innebära intäkter på mer än 4 miljarder kronor. Medieutredningen uppskattar Googles annonsförsäljning i Sverig till ”minst 4,5 miljarder kronor” årligen. Det är omkring tredjedel av den totala digitala annonsmarknaden i Sverige. 

”Det finns ett behov av en ny konkurrensutredning. Det handlar inte bara om de offentligt finansierade medierna utan öven om de digitala giganterna från andra länder”, sade Anette Novak under pressträffen där medieutredningen presenterades. 

Det ingår inte i medieutredningens mandat att komma med skarpa förslag på detta område. 

”Vi ber om en ny utredning på detta området för att se till att det inte råder en osund konkurrens på mediemarknaden”, sade Anette Novak. 

Läs mer