"Inga startups har möjlighet att betala den typen av löner"

3:12 Ekonomi & skatt
"Inga startups har möjlighet att betala den typen av löner"

Foto: TT

Johanna Ekström

Reporter

De nya förslagen om hårdare regler för utdelningar stöter på kraftig kritik.

Under torsdagen kom en utredning med en rad förslag på förändringar kring hur entreprenörer ska kunna ta ut utdelning ur sina bolag.

Bland annat föreslås att skatten på utdelningar ska höjas från 20 procent till 25 procent, samt att taket för hur höga belopp som en ägare kan ta ut till den skattesatsen genom den så kallade förenklingsregeln skärps.

En som är kritisk till förslagen är Sup46:s Jessica Stark:

"Det faktum att Sverige som enda land i världen idag har denna typ av straffskatt på entreprenörer är illa i sig – att villkoren nu försämras ytterligare pekar på att man inte förstått vilka som kan rädda Sveriges framtida välfärd. Utredningen hotar slå hårt mot den svenska konkurrenskraften. Det tillsammans med den hårda globala konkurrensen är inte bra för företagsklimatet Sverige", säger hon.

Vad betyder det mer specifikt för startups?

"Det här sätter inte krokben för bara startups utan för alla småföretagare. Men kort sagt får startups, på ännu en front, svårare att konkurrera om talanger på samma villkor som sina internationella konkurrenter. Skärpta regler och höjda skatter riskerar att minska viljan att investera och anställa fler. Jag är mycket orolig för dränering av spetskompetens i Sverige samt att fler lovande startups väljer att flytta utomlands". 

Företagarnas vd Günther Mårder tycker att förslagen “förskräcker”. Han tror att de skulle slå hårdast mot nystartade företag, exempelvis snabbväxande startups. Detta bland annat eftersom den utdelning som får plockas ut baseras på de anställdas löner, och att det nu kommer krävas högre löner för att kunna plocka ut maxutdelning. 

“För att kunna utnyttja taket till max krävs att lönerna ökar från 47.000 till 74.000 kronor i månaden. Det finns inga startups som har möjlighet att betala den typen av löner”, säger han.  

Han betonar dock att det är en utredning, och att det är långt ifrån säkert att förslagen blir verklighet. Först ska det ut på remissrunda, sedan ska regeringen lägga fram ett förslag som ska röstas igenom riksdagen.   

En effekt om förslagen går igenom tror Günther Mårder kan bli att benägenheten att ta ut utdelning kommer minska.

“Istället kommer det byggas upp mer eget kapital i bolagen som inte flödas ut till privatpersonen”, säger han.

Utredningen tillsattes först av Allians-regeringen med målet att förenkla 3:12-reglerna, som med åren blivit allt mer komplicerade. Efterhand har nuvarande regering i ett tilläggsdirektiv även beslutat att reglerna ska ses över för att begränsa inkomstomvandling, alltså att pengar som borde beskattas som lön istället tas ut som utdelning. Det är det tillägget som nu lett till de hårdare reglerna. 

Skatteutskottets ordförande, Centerpartisten Per Åsling, är kritisk till de förslag som utredningen landat i och menar att regeringen har "kidnappat" utredningen. 

"Istället för att förenkla reglerna föreslår regeringens utredare nu 5 miljarder i skattehöjningar för svenska småföretag", säger han i ett uttalande. 

I en debattartikel i Di Digital skriver en rad entreprenörer, bland annat Spotify-grundaren Martin Lorentzon, Volumental-grundaren Caroline Walerud samt Serendipitys Saeid Esmaeilzadeh, att förslaget är ett utslag av "gammal, bakåtsträvande politik" som de tycker till stora delar hör hemma i papperskorgen.

"Vi har inte sedan regeringen tillträdde upplevt ett enda förslag (utöver reformerade rekonstruktionsregler) som går i riktning mot att stimulera entreprenörskapet i landet. Vad är det för signaler den sittande regeringen vill skicka?", skriver man. 

Läs mer om förslagen i utredningen här. 

Läs mer

Lön eller utdelning 2019? 3:12-reglerna – komplett guide

Utomståenderegeln – halvera din skatt på aktieförsäljning och utdelning

Beslut idag: Extraskatten vid generationsskifte i bolag slopas

Läs fler artiklar
LÄS MER