Bottenlågt förtroende för Eniro - lånen handlas till jätterabatt

Breakit - Bottenlågt förtroende för Eniro - lånen handlas till jätterabatt

Olle Aronsson

Medgrundare och ansvarig utgivare

Eniros konvertibellån handlas till runt 70 procents rabatt. På ren svenska innebär det att sökbolagets långivare redan nu räknar med att inte få tillbaka pengarna.

På fredagsmorgonen meddelade Eniro att bolaget måste förhandla om sina banklån. Annars kommer bolaget sannolikt inte klara av att driva verksamheten vidare.

I grund och botten handlar problemet om att Eniros modell med lokalt sök, som ett komplement till Google, inte ger tillräckligt stora intäkter för att betala bolagets räntor och övriga kostnader.

Oavsett vilken affärsmodell Eniro ska ha i framtiden står en sak klart: I nuläget är skulderna för stora. Och det handlar inte bara om de 1,5 miljarder kronor som sex olika banker har lånat ut.

Eniro har dessutom gett ut en så kallad konvertibel - ett skuldbrev som kan konverteras till aktier längre fram. Konvertiblellånet gavs ut i februari 2015 med löptid fram till 14 april 2020. Summan som lånades upp var 500 miljoner kronor.

Efter att en del långivarna valt att konvertera skulden till aktier i förtid återstår nu 336 miljoner kronor. Ägarna till konvertiblerna har rätt att få 6 procents ränta per år.

Skuldbrevet är framför allt intressant av ett skäl: Det handlas på Stockholmsbörsen, till skillnad från banklånen.

I nuläget handlas lånen till cirka 30 procent av nominellt belopp, enligt investmentbanken ABG Sundal Collier som sköter handeln. Det vill säga: Ett lån på 1 miljon kronor handlas till ett värde på runt 300.000 kronor.

En så kraftig rabatt som 70 procent indikerar att finansmarknadens aktörer bedömer sannolikheten som låg för att Eniro kommer att klara av att betala pengarna så som har utlovats.

Å andra sidan: Konvertibel-ägarna prioriteras högt jämfört med andra intressenter. Eniro är i princip tvunget att fortsätta betala räntan på lånen, för att inte riskera konkurs eller rekonstruktion.

"Att låta bli att betala ut räntan på konvertiblerna, det har inte ens varit uppe för diskussion", säger Eniros vd Örjan Fridh.

Han bekräftar också att Eniro så sent som 14 oktober betalade ut ränta på konvertibel-lånen.

Läs fler artiklar
LÄS MER