Moderaterna om Spotifys hårda kritik: ”Man måste se helheten”

Spotify Personaloptioner Moderaterna
Moderaterna om Spotifys hårda kritik: ”Man måste se helheten”

Lars Hjälmered (M) om Spotify-grundaren Martin Lorentzons kritik. Foto: Riksdagen samt EMMA-SOFIA OLSSON/SVD.

Erik Wisterberg

Reporter

”Inkompetensen sprider sig lavinartat”, skrev Spotify-grundaren efter Moderaternas optionsförslag. Nu ger partiets näringspolitiske talesperson svar på tal.

Optionsfrågan ska bara lösas. Så tänker många företagsledare i Sverige. De såg frustrerat på hur regeringens utredare i våras lade fram ett förslag med en rad begränsningar. Skräcken för techjättarna är att det ska bli verklighet.

Moderaternas försök att skapa ett generösare förslag möttes igår kväll av ett hårt angrepp från Spotifys grundare Martin Lorentzon

”Spotify omfattas inte av Moderaterans optionsförslag. Inkompetensen sprider sig lavinartat!”, skrev han på Twitter.

Kritiken landar på Lars Hjälmered, som är näringspolitisk talesperson för Moderaterna. I våras drack han kaffe tillsammans med Martin Lorentzon för att lyssna på bolagets synpunkter.

”Vi har haft ett mycket aktivt arbete, och träffat väldigt många entreprenörer, för att höra vad som krävs för att få fler företag att skapas och växa till. Grundarna av Spotify är några av dem som vi har lyssnat på”, säger Lars Hjälmered till Breakit. 

Moderaterna bedömer dock inte att stora bolag som Spotify, Izettle och Klarna behöver få ta del av den sockrade dealen gällande personaloptioner. 

”Vår inriktning är att underlätta för människor att driva startups som kan bli stora företag. Speciellt för de nystartade bolagen är generösare villkor för personaloptioner något som fattas och som regeringen inte lagt något förslag om”, säger Lars Hjälmered. 

Han menar dock att Moderaterna har en rad förslag som kan hjälpa Spotify. Det handlar bland annat om förslag för att lösa bostadsbristen, sänkta marginalskatter, programmering på schemat i skolan och ett tak på 30 dagar för Migrationsverkets handläggning av arbetstillstånd. 

”Vi har ett brett program som ska hjälpa denna typ av företag. Man måste se till helheten”, säger Lars Hjälmered. 

Skillnaden mellan en företagsledare och beslutsfattarna är självklar, men tål att upprepas. Som företagsledare behöver Martin Lorentzon bara tänka på att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt i sitt bolag. 

Politikernas roll är att värdera om kostnaden för samhället i form av uteblivna skatteintäkter motiveras av den tillväxt som skattelättnader för personaloptioner kan ge.

Moderaterna har avsatt 600 miljoner kronor per år till sitt optionsförslag.

Om bolag som Spotify, med en total omsättning på över 18 miljarder kronor och 2.500 anställda, ska omfattas skulle den siffran öka på ett mycket dramatiskt sätt. 

”Jag vågar inte sia om vad det skulle kosta”, säger Lars Hjälmered. 

Hur kändes det att bli kallad inkompetent av Martin Lorentzon?

”För mig som beslutsfattare är det viktigt att lyssna på synpunkter som Spotify och andra har”. 

Guide: Det vill partierna i stridsfrågan om personaloptioner

Centerpartiet: ”Kriterierna är för begränsade”

Partiet sågar  i sin budgetmotion utredarens förslag.

”Förslaget innebär visserligen att personaloptioner under vissa förutsättningar undantas från förmånsbeskattning, vilket är i linje med vad Centerpartiet föreslår, men kriterierna för att undgå förmånsbeskattning är alltför begränsande”, skriver Centerpartiet. 

Precis som Moderaterna föreslår (C) att tidsgränsen som innebär att skattelättnader bara ges till högst sju år gamla företag tas bort, samt att bolag med bruttotillgångar på upp till 350 miljoner kronor kvalificerar sig. (C) drar en gräns vid 250 anställda.

Beräknad kostnad: 800 miljoner kronor per år

Kristdemokraterna: "Regelverket bör förenklas"

Även Kristdemokraterna anser att utredarens förslag är för smala. 

”Vår ingång är att regelverket bör förenklas och göras mer konkurrenskraftigt, samtidigt som grundläggande skatterättsliga principer beaktas, så att det blir lättare för växande företag att attrahera och behålla centrala medarbetare. Den utredning som gjordes tidigare i år kom med förslag som Kristdemokraterna anser är för smala och ligger på en för låg nivå. Vi vill se mer omfattande möjligheter för företagen att använda incitamentsprogram”, skriver Kristdemokraterna i sin budgetmotion

Beräknad kostnad: 600 miljoner kronor per år

Moderaterna: ”Låt fler omfattas”

Moderaterna vill att företag med upp till 250 anställda omfattas av skattelättnaderna. I regeringens utredares förslag är gränsen 50 anställda. Utredarens förslag innebär att ett företag får ha funnits i maximalt sju år för att omfattas. Moderaterna vill slopa det kravet helt.

I utredarens förslag finns en gräns på högst 80 miljoner kronor i årlig omsättning. Moderaterna vill slopa den gränsen och istället sätta en gräns för hur mycket pengar bolagen får ha i kassan. Moderaterna föreslår att gränsen för bruttotillgångar sätts till 350 miljoner kronor. 

Beräknad kostnad: 600 miljoner kronor

Liberalerna: ”Viktigt med ett förslag snabbt”

Liberalerna tar upp frågan om personaloptioner, men har inte något skarpt förslag i sin budgetmotion

”Ett nystartat företag har sällan möjlighet att erbjuda marknadsmässiga löner till nyckelpersoner men har behov av att kunna attrahera kvalificerad personal på annat sätt. Därför vill vi fortsatt göra det enklare och billigare att erbjuda anställda delägarskap och incitamentsprogram i form av exempelvis personaloptioner. Det är viktigt att regeringen skyndsamt återkommer med ett förslag om hur beskattningen av dessa ska utformas. Det handlar såväl om företagens kostnader som skattevillkoren för enskilda personer”, skriver Liberalerna. 

Beräknad kostnad: Ingen uppgift. 

Sverigedemokraterna: Inget förslag

Tar inte upp frågan om personaloptioner i sin budgetmotion. Partiet vill hjälpa småföretagare genom sänkta skatter och minskat sjuklöneansvar. 

(S), (MP) och (V): Inget förslag

Regeringens budgetproposition för 2017, som förhandlats fram i samarbete med Vänsterpartiet, innehåller inga förslag om personaloptioner.

Läs fler artiklar
LÄS MER