Ny satsning på innovation ska stärka Sverige internationellt

Breakit - Ny satsning på innovation ska stärka Sverige internationellt

Helen Hellmark Knutsson och Mikael Damberg. Foto: TT/Pontus Lindahl/Marcus Ericsson

Viviana Canoilas

Reporter

Regeringen tar en kraftsamling för innovation och satsar 840 miljoner kronor.

Genom projektet Testbädd Sverige vill regeringen med näringsminister Mikael Damberg i spetsen nu uppmuntra till att nya innovationer testas. Målet är att det ska bli mer attraktivt att investera i forskning och innovation.

Ett skäl till satsningen är Sveriges forskning- och innovationssystem enligt regeringen försvagats i jämförelse med andra framstående forskningsnationer. 

Därför skjuter regeringen nu till 840 miljoner kronor för att Sverige ska fortsätta vara  framgångsrikt internationellt på området.  

"De medel som regeringen investerar i forskning och innovation måste läggas på smarta satsningar som kommer samhället till del", säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning i ett uttalande.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg tillägger: 

"Testbädd Sverige stärker förutsättningarna för att bedriva en globalt konkurrenskraftig och kvalificerad verksamhet från Sverige. Nu vill jag se fler kommuner, landsting och regioner öppna upp sina verksamheter för att testa nya lösningar tillsammans med näringslivet."

Här är några av satsningarna som genomförs:  

500 miljoner till Vinnova och Formas. Pengarna ska gå till förstärkt samverkan genom strategiska innovationsområden. Här ska ledande aktörer inom näringsliv, universitet och högskolor samt offentliga sektor prioritera och kraftsamla kring gemensamma insatser.

30 miljoner till investeringar av företag i tidigt skede. Regeringen anser att det finns ett värde att investeringar i tidiga skeden kommer till stånd. Vinnova får därför 20 miljoner kronor från och med 2018 och får ytterligare 10 miljoner från och med 2019 för en utökad satsning på bidrag för att stötta projekt och forskningsresultat.

Statsbidraget till RISE (Research Institutes of Sweden) ska ökas med 100 miljoner kronor per år. Det ökade bidraget är för att stärka näringslivets förmåga att konkurrerar med specialiserade produkter och tjänster i de globala värdekedjorna. 

5 miljoner kronor till standardisering. Pengarna ska gå till insatser som ska bidra till att göra standardisering till en integrerad del i innovationssystemet. Från och med 2018 ska  Vinnova tillföras ytterligare 5 miljoner kronor för samma ändamål.

Läs fler artiklar
LÄS MER