Fackförbund vill få med startups - öppnar för flexiblare avtal

Breakit - Fackförbund vill få med startups - öppnar för flexiblare avtal

Martin Linder, ordförande i Unionen. Foto: Jessica Gow/TT och Björn Larsson Rosvall/TT

Johanna Ekström

Reporter

"De som startar ett företag brinner för en idé. Det första de tänker på är inte att fixa avtal".

Kollektivavtal är inte direkt förknippade med startups, något som fackförbundet Unionen hoppas kunna ändra på, skriver tidningen Kollega.

För fackförbundet är det en “viktig strategisk fråga” hur man ska kunna få med tillväxtbolag.

“Det är en stor långsiktig utmaning för den modell som vi har för att reglera arbetsmarknaden”, säger förbundets ordförande Martin Linder till tidningen.

Han är därför öppen för en ny typ av kollektivavtal som är mer anpassade för startups.

“Kanske är det så att de mogna avtalen inte passar nystartade företag? De som startar ett företag brinner för en idé. Det första de tänker på är inte att fixa avtal och kanske ska det inte vara det heller”.

“Frågan är om det går att skapa ett slags dynamiska avtal som växer i takt med att företaget växer. Kan vi hitta en modell där anställda på ett nystartat bolag får ett fullvärdigt avtal om fem år är det bättre än att de inte har något avtal alls”, säger han.

Småföretag och nystartade företag har rent generellt sällan kollektivavtal. Ett skäl är bland annat att kollektivavtalen stipulerar löneökningar varje år vid en given tidpunkt - oavsett hur företaget går. Något som inte alltid rimmar så bra med ett nystartat bolag. 

När tidningen Arbetet förra året granskade hur många av Sveriges mest snabbväxande IT-bolag som hade kollektivavtal på arbetsplatsen visade det sig att nästan inget av de 50 bolagen på listan hade det.

TCO, som är en centralorganisation för tjänstemannaförbund, slår också ett slag för kollektivavtal i startups och tar upp det i sitt remissvar till regeringen angående personaloptioner. Där skriver organisationen att startups “till viss del kan anses ha vuxit fram parallellt med det övriga samhällskontraktet”.

Många startups vill kunna ge sina anställda optioner - i utbyte mot lägre lön. Det funkar inte med kollektivavtalet, som är anpassat för traditionella storbolag och offentlig sektor.

Men TCO anser att det bör finnas en nedre lönegräns för att personaloptioner ska kunna bli aktuellt och tycker att kollektivavtal är ett bra sätt att reglera den gränsen på.

“Vi inser att det är oortodoxt att kollektivavtalsreglera frågor som rör skatteregler, men i och med att personaloptionen är ett löneväxlingsverktyg finns goda argument för att de kan likställas med löner och allmänna villkor i kollektivavtalen”, skriver man.

Uppdatering: I en tidigare version av artikeln beskrev vi TCO som ett tjänstemannaförbund. Den korrekta beskrivningen är att TCO är en centralorganisation för tjänstemannaförbund. Bland medlemsförbunden hittar man bland annat Unionen och Lärarförbundet.

Läs fler artiklar
LÄS MER