Deras app låter dig ta pulsen på medarbetarna - varje vecka

&frankly Veckans Break?
Deras app låter dig ta pulsen på medarbetarna - varje vecka

Caroline Fjellner och Peder Nordvall Foto: Privat

Viviana Canoilas

Reporter

Den nya appen &frankly ska få ålderdomliga medarbetarenkäter att vilja gå i pension. Bland användarna finns redan Spotify och SAS.

Varje vecka presenterar vi med konceptet “Veckans Break?” nya och oprövade produkter.

Den här veckan berättar vi om Caroline Fjellners och Peder Nordvallers app &frankly – som vill göra medarbetarundersökningar mycket roligare och bättre.

"Traditionella medarbetarenkäter skapar en oerhörd frustation och kostar oftast mer än de smakar. Det är slöseri med tid och pengar. Vi vill förändra branschen", säger Caroline Fjellner.

Både Caroline Fjellner och Peder Nordvaller har flera års erfarenhet av att jobba som konsulter på olika storbolag. Att fylla i medarbetarenkäter är alltså något som de har gjort ett otal gånger. 

“Varje gång de skickades ut suckades det och alla tyckte att det var ett ålderdomligt sätt att ta reda på hur de anställda upplevde arbetsplatsen en eller två gånger om året”, säger Caroline Fjellner.

Hon kände att området var nedprioriterat och att det fanns en chans att göra något bättre. Tillsammans med Peder Nordvall satte de därför igång startupen &frankly i december 2014 och lanserade en app med samma namn. 

"Vi såg till att frågorna anpassades till rätt målgrupp. Till exempel får SAS kabinpersonal andra frågor än vad HR-avdelningen får", säger Caroline Fjellner. 

Frågorna skickas direkt till mobilen och ställs löpande. Svaren sparas i realtid och på det sättet kan den anställde få en överblick på hur han eller hon upplevt exempelvis arbetsmiljön just den dagen eller veckan.

“Genom kontinuitet och den typ av frågor som vi ställer är &frankly inte bara en diagnos, utan triggar organisationen i en positiv riktning. På så sätt driver vi engagemanget”, säger Caroline Fjellner.

Frågorna tas fram av grundarna, men det finns också möjlighet för chefer att skicka sina egna frågor till sina anställda. 

Affärsmodellen är en prenumerationstjänst där &frankly får betalt genom att bolagen betalar en summa per anställd. Bland kunderna finns Spotifys HR-avdelning i Sverige, mäklarfirman Erik Ohlsson, Utbildningsradion och SAS.

Det blir inte för tjatigt med frågor varje vecka eller månad?
“Vi har haft God el som har testat vår app i ett och ett halvt år och de tycker att det har funkat bra och gett bra resultat. Det gäller att lägga upp ett bra schema och skicka relevanta frågor”, säger Caroline Fjellner.

Läs fler artiklar
LÄS MER