Regeringen: Vi vill fördubbla antalet timmar teknikundervisning

Regeringen
Regeringen: Vi vill fördubbla antalet timmar teknikundervisning

Teknikdagarna Foto: Bertil Ericson/TT, Mikael Damberg Foto: Sofia Honungsmåne

Sofia Honungsmåne

Reporter

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och näringsminister Mikael Damberg (S) lovar en fördubbling av antalet undervisningstimmar i teknik för elever i grundskolan.

I ett debattinlägg i Aftonbladet skriver de båda ministrarna att barn måste få lära sig mer teknik i skolan. 

De föreslår att undervisningstiden i ämnet teknik ska vara minst 200 timmar i grundskolan. Skolinspektionens granskning visar att flera skolor i nuläget har avsatt mindre än 100 timmar för teknikämnet under hela grundskolan. Det räcker inte på långa vägar enligt debattinlägget.

“En grundläggande förståelse för teknik är central för att kunna delta aktivt i samhällslivet. Att alla barn får med sig teknisk och digital kompetens i livet är i grunden en demokratifråga”, skriver ministrarna i debattinlägget.

Ministrarna lyfter även fram att tekniskt kunnande och digital kompetens blir allt mer avgörande för att människor ska kunna hävda sig på arbetsmarknaden, och för att länder ska kunna hävda sig i den globala ekonomin.

Oron över att skolans teknikämne idag ofta får en undanskymd plats i skolan, delas av flera aktörer. Flera techbolag har uttryckt att en av deras största utmaningar är att rekrytera rätt kompetens för att kunna fortsätta bedriva en kvalificerad och globalt konkurrenskraftig verksamhet med bas i Sverige. Den bilden bekräftas av Statistiska Centralbyrån som förutspår att det år 2030 kommer att saknas 100.000 ingenjörer och yrkesutbildade inom teknik i Sverige

Utbildningsminister Gustav Fridolin och näringsminister Mikael Damberg skriver även att Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta fram förslag till nationella IT-strategier för skolan. I de redovisade förslagen ges underlag för hur programmering kan göras till ett viktigt inslag i undervisningen i framför allt matematik och teknik, men även i ämnen som samhällskunskap.

Läs mer

Nya SaaS-stjärnan Opter till börsen – "Vi vill vidga vår ägarkrets"

Efter Aegirbios miljardbud på Dynamic Code – stort missnöje i ägarledet

Stefan Löfven föreslås som ny statsminister

Läs fler artiklar
LÄS MER