Efter avhopp och värderingsras – nu får Sticky fart på omsättningen

Tobii Northzone
Efter avhopp och värderingsras – nu får Sticky fart på omsättningen

Jonas de Lange

Reporter

Adtechbolaget Sticky har haft en turbulent resa. Efter nylanseringen verkar dock omsättningen ha tagit fart - nu omsätter bolaget 60 miljoner i årstakt.

Sticky är helt klart något av ett doldisbolag på den svenska techscenen – inte minst med tanke på att bolaget har fått in närmare 120 miljoner i riskkapital sedan starten 2009. Så sent som för drygt ett år sedan rapporterade vi om att bolaget tog in 43 miljoner kronor i riskkapital.

Trots pengarna har inte startuplivet varit någon dans på rosor för Sticky. 2014 hoppade grundaren och vd:n Mathias Plank av och bolaget gjorde strax efter en nedåtrunda då värderingen rasade från nästan 90 miljoner till 36 miljoner kronor.

Bolaget är en avknoppning från ögonstyrningsbolaget Tobii, vars hårdvara används av bland annat forskare och av människor med funktionsnedsättning för att interagera med datorer, enbart genom blicken.

Sticky har utvecklat en produkt som gör att man inte behöver använda ett särskilt headset, som med Tobiis teknik, för att följa ögonens rörelser. Det räcker istället med webbkameran på datorn. Tekniken är inte lika träffsäker – men eftersom Sticky använder den för att registrera var större grupper tittar, och inte för att enskilda personer ska interagera med datorer, hävdar bolaget att den fyller sitt syfte.

Efter kapitalrundan förra året flyttade bolaget från Sverige och har nu sitt moderbolag i USA, där majoriteten av de anställda sitter. En flytt som verkar ha kostat betydliga summor om man tittar på bolagets svenska årsredovisning.

Det svenska bolaget redovisade under 2015 en omsättning på 4,5 miljoner kronor och en förlust på 16 miljoner kronor. Det är bolagets näst största förlust sedan starten.

Hans Lee, vd på Sticky sedan ett par år tillbaka, menar dock att årsredovisningen inte ger en korrekt bild av verksamheten.

“Vi kommenterar inte årsredovisningen. Det jag kan säga är att vi växer väldigt snabbt och sluter kundavtal med några av världens största varumärken. Många av dem är internationella och i USA, vilket är förklaringen till varför vi har flyttat moderbolaget”, säger han.

Man kan med andra ord inte dra för stora slutsatser av resultaträkningen i det svenska bolaget. Däremot går det att utläsa av förvaltningsberättelsen att omsättningen har tagit fart. Så här skriver bolaget:

“Företaget släppte sin nya produkt i maj 2016. Den initiala försäljningen har gått bra och företaget har cirka 60 kunder med en genomsnittlig omsättning på cirka tio tusen USD i månaden.”

Vid månadsskiftet juni-juli – det var då redovisningen färdigställdes – omsatte bolaget alltså i årstakt ungefär 60 miljoner kronor. Det är mer än tillräckligt för att täcka upp för de svenska förlusterna.

Hans Lees svar indikerar trots den stora omsättningsökningen att bolaget går med förlust.

“Vår tillväxt definieras egentligen av två saker, kapital och innovation. Vi har ett väldigt bra team som innoverar snabbt men tillväxten kostar, så vår tillväxt definieras även av kapitalet”, säger han.

Antagandet underbyggs även av årsredovisningen. Där skriver bolaget att man ser möjligheten att bli kassaflödespositivt redan i början på 2017. Det kan dock bli aktuellt med ytterligare investeringar för att öka tillväxttakten ytterligare. Hur mycket kapital det i så fall blir framgår dock inte.

Produktförändringen som har skett har dock inte varit något hastigt projekt. Efter den stora nedåtrundan har Sticky jobbat i två år med att automatisera hela sin plattform.

Här kan du även läsa om bolagets tuffa resa fram mot dagens situation.

Läs fler artiklar
LÄS MER