Spotify växer snabbt ute i världen – men i Sverige avtar tillväxten

Breakit - Spotify växer snabbt ute i världen – men i Sverige avtar tillväxten

Jon Mauno Pettersson

Nyhetschef

Det svenska musikbolagets svenska årsredovisning avslöjar en rad intressanta detaljer om bolagets framfart.

Vi har tidigare kunnat berätta att Spotify, vars moderbolag är registrerat i Luxemburg, omsatte 18 miljarder kronor under 2015, vilket motsvarade en fördubbling jämfört med året innan. Förlusterna ökade alltjämt också och landade på hissnande 1,6 miljarder kronor. 

Hur utvecklingen sett ut på den svenska hemmamarknaden framgick däremot inte den gången.

Men nu kan vi avslöja att även Spotifys svenska bolag fortsätter att växa kraftigt. Under förra året omsatte det svenska dotterbolaget Spotify AB 1,24 miljarder euro, vilket motsvarar 11,8 miljarder kronor. 

Det kan jämföras med det svenska bolagets omsättningen för 2014, som landade på 7,7 miljarder kronor.

I årsredovisningen, som vi har tagit del av, beskrivs 2015 som Spotifys ”bästa år hittills”.

”Vi blev den främsta musikspelartjänsten, den näst största intäktskällan för musikindustrin, både globalt och i USA, och fortsätter att vara den främsta drivkraften bakom musikindustrins tillväxt”, skriver bolaget.

Intäkterna för det svenska bolaget avser däremot inte enbart den svenska marknaden. Bolaget beskriver själva att Spotify AB ”tillhandahåller Spotifys tjänster på vissa mindre marknader”, och när intäktsfördelningen redovisas, baserat på geografiska marknader, framgår det att Sverige ”enbart” genererade 1,74 miljarder kronor i intäkt.

Den siffran kan jämföras med 2014, då den svenska marknaden genererade 1,6 miljarder kronor.

En blygsam tillväxt på 8,75 procent, vilket vittnar om en allt mer mättad svensk marknad.

Sett till lönsamheten går det även fortsatt tungt för Spotify. Det svenska dotterbolaget redovisade under året ett negativt rörelseresultat på motsvarande 960 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med 2014, då bolaget backade motsvarande 739 miljoner kronor.

"Vi tror att vår modell kommer ge lönsamhet allt eftersom skalbarhet uppnås", skriver bolaget.

I årsredovisningen pekar bolaget vidare på ett antal osäkerhetsfaktorer inför framtiden.

# Marknaden växer kraftigt globalt, vilket gör det svårt att utvärdera hur utmaningarna i framtiden kommer att se ut.

# Ökad konkurrens om användare, lyssnade timmar och annonsintäkter. Konkurrensen kommer dessutom från ”aktörer med stora resurser till sitt förfogande” (läs: Apple och Google).

# Licenser från rättighetsinnehavare. Utan licenser kommer bolaget inte kunna generera tillräckliga intäkter för att vara lönsamt.

# Företagskulturen. Om inte kulturen i bolaget kan upprätthållas i takt med tillväxten riskerar bolaget få svårare att attrahera kvalificerad personal och förlora i innovation.

Just företagskulturen har varit ett debatterat ämne den senaste tiden i spåren av Breakits avslöjande om massavhopp från Spotifys hyllade HR-avdelning.

Läs fler artiklar
LÄS MER