Fortsatt tungt för Qliro – gör förlust på 120 miljoner kronor

Fortsatt tungt för Qliro – gör förlust på 120 miljoner kronor

Qliro redovisar fortsatta förluster. Foto: TT.

Erik Wisterberg

Reporter

Den pressade E-handelskoncernen Qliro fortsätter att blöda.

E-handelsgruppen Qliro har kämpat ekonomiskt under flera år. 2015 redovisade det börsnoterade bolaget ett resultat efter finansnetto på minus 130 miljoner kronor. Även det första kvartalet 2016 slutade med förlust. 

Nu presenterar Qliro, som tidigare hette CDON, sin rapport för årets andra kvartal. Den innehåller – som väntat – en storförlust kopplad till försäljningen av Tretti.se. 

Resultatet efter skatt landar på minus 120,2 miljoner kronor.

Rensat för avvecklad verksamhet skrivs rörelseresultatet, som speglar hur själva verksamheten går exklusive finansiella poster, till minus 11,8 miljoner kronor. 

Vd:n Paul Fischbein lyfter dock fram att de insatser som görs för att lyfta bolagets lönsamhet ger effekt i vissa delar av koncernen. 

”Vi ser vi att de insatser som har gjorts för att förbättra lönsamheten visar resultat, inte minst inom Nelly och Gymgrossisten. Nellys fokus på effektivitet och lönsamhet har resulterat i en betydande resultatförbättring”, säger han i en kommentar i rapporten.

En ljuspunkt i rapporten är att omsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 3 procent till 1 018,5 miljoner kronor. 

Samtidigt som Qliro nu är i färd med att bygga upp en betaltjänst under namnet Qliro Financial Services ska gruppen, enligt Breakits källor, pressas av sina ägare att renodla verksamheten

Samstämmiga uppgiftslämnare talar om att en storskalig styckning av Qliro, som består av e-handelsbolagen Cdon, Lekmer, Nelly och Gymgrossisten, är under uppsegling.

Ett första steg var försäljningen av Tretti.se till konkurrenten Whiteway. Trots prislappen på en kvarts miljard kronor, flaggade Qliro redan när affären presenterades för att den skulle sänka resultatet med 105 miljoner kronor under årets andra kvartal.

"Vi är väldigt nöjda med att kunna offentliggöra den här affären. Det är strategiskt helt rätt för gruppen. Det förenklar strukturen, frigör kapital för investeringar och vi sluter viktiga samarbetsavtal. Det är på det stora hela en bra affär för gruppen”, sade Paul Fischbein till Breakit. 

I den färska kvartalsrapporten slår Qliro fast att Qliro Financial Services på sikt ska lyfta gruppen. 

”Under förutsättning att dotterbolagen levererar försäljningsvolymer enligt sina affärsplaner är målsättningen, som tidigare har kommunicerats, att Qliro Financial Services ska generera ett positivt resultat under helåret 2016 samt bidra med ett tillskott om cirka 100 miljoner kronor till koncernens resultat före skatt för helåret 2018”, skriver bolaget.  

Läs fler artiklar
LÄS MER