Efter KNC Miners konkurs – 127 miljoner kronor saknas

KNC Miner

Erik Wisterberg

Erik Wisterberg

Reporter

Så stor är bristen i KNC Miners konkursbo. Breakit har siffrorna från den färska konkursbouppteckningen.

Konkursbeskedet från bitcoinjätten KNC Miner slog ned som en bomb i slutet av maj. Det hajpade bitcoinbolaget, uppbackat med över 200 miljoner kronor i riskkapital, hade gjort slut på pengarna och såg ingen chans till överlevnad. 

Breakit har nu fått ta del av konkursförvaltarens bouppteckning, där alla tillgångar och skulder i KNC Miner-koncernen listas. 

Skulderna ligger på totalt 165,2 miljoner kronor. 

Tillgångarna, som bland annat består av bitcoins, tillgångar på skattekonton och bankmedel, uppgår till blott 38,2 miljoner kronor. 

Det innebär att det saknas 127 miljoner kronor. 

Trots det ser konkursförvaltaren Nils Åberg möjligheter till utdelning i KNC Miners konkurs. 

”I flera av bolagen kommer det bli utdelning till fordringsägarna. Det återstår att se hur mycket som kan komma att delas ut”, uppger han i en skriftlig kommentar. 

Nils Åberg framhåller att koncernskulderna ser större ut än vad de egentligen är, på grund av en kombination av faktorer. 

Dels värderas skulderna ”fullt ut” i en konkursbouppteckning, medan tillgångarna värderas mer försiktigt. Dels tas koncernbolagens skulder till varandra upp ”fullt ut” i konkursbouppteckningen för koncernen. 

Sifforrna ovan speglar enbart de externa skulderna.

KNC Miner fortsätter under konkursprocessens gång sin verksamhet, enligt plan i vart fall fram till slutet av juli. Parallellt jagar konkursförvaltaren en köpare som är beredd att ta över verksamheten. 

Nästa steg för konkursförvaltaren är att granska vad som har hänt i koncernen före konkursen - en granskning som inleds efter sommaren. 

”Med detta sagt har det inte hittills dykt upp några indikationer på några oegentligheter”, skriver konkursförvaltaren i sin kommentar.

De riskerar att förlora sina pengar i KNC-kraschen

Här är de största fordringsägarna i KNC Miners konkurs: 

• Tvistiga anspråk från kunder: 51,8 miljoner kronor. Här ingår sannolikt krav från de kunder som köpt superdatorer från KNC Miner, men är missnöjda med leveransen och har dragit bolaget till domstol. 

• Triplepoint venture growth BDC Corp: 49,5 miljoner kronor. Triplepoint är ett riskkapitalbolag som bland annat lånar ut pengar till startups. Triplepoint har enligt egen uppgift KNC Miner i sin portfölj.

• Övriga skulder: 15 miljoner kronor.

• Lönegaranti: 3,5 miljoner kronor.

• Löner utöver lönegaranti: 2,3 miljoner kronor. 

Läs mer